Cvičíme se Zdravíkem a Jedlíkem

Dne 3. 5. 2018 dopoledne proběhne na naší škole akreditovaný pohybový kurz „Cvičíme se Zdravíkem a Jedlíkem“
a „Cvičíme pro radost“.

Unikátní pohybový kurz, kde si děti rozvíjejí všestranné pohybové dovednosti, utvářejí kladný vztah ke sportu, spolupracují ve skupině, seznamují se s novými kamarády, poznávají základní druhy potravin.

Cvičební pomůcky:

Tričko s krátkým rukávem
Šortky
Ponožky
Vhodná sálová obuv (za příznivého počasí se cvičí venku)
Pití
Ručník