Přihlašování do kroužků

Nabídka všech kroužků,  které jsou plánované  v ZŠ Příbram, je na webových stránkách DDM Zastávka.

Děti se do kroužku hlásí přímo v DDM Zastávka – přes webové stránky a přihlašování je možné pouze do pátku 21. 9.!

Pokud nebude kapacita kroužku naplněna, kroužek v ZŠ Příbram nebude otevřen.