Poděkování

Děkujeme paní vedoucí z obchodu v obci za velký příspěvek do školního sběru papíru i všem rodičům, kteří se také zapojili.

O zisku pro základní i mateřskou školu budete informováni na webových stránkách i třídních schůzkách.