Fotografování „jaro“

Vážení rodiče,

děti naší MŠ i žáci ZŠ dostali list s informacemi k objedanému jarnímu fotografování.

Do 12. 4. prosíme o zaslání podepsané návratky – i v případě, že se dítě/žák fotit nebude.

Děkujeme.