„Ukliďme Česko“

Děkujeme touto cestou všem rodičům s dětmi, kteří se v sobotu 8. 4., i přes nepříznivé počasí,  zúčastnili úklidu v obci a paní Janě Kotaškové, která tuto akci organizovala.

Sešlo se 29 účastníků, z toho 15 dětí… ze ZŠ Natálka Kacetlová, Sebík Sekerka, Lara Levová, Terezka Prokopová, Dominik Záděra, Ondra Kadaňka, Lianka Levová, Monča Kružíková, Verča Hájková a Alex Onderka a z MŠ Lucinka Kacetlová a Zuzanka Prokopová, všichni si zaslouží velkou pochvalu!