Duben v akcích ZŠ

Duben byl v základní škole pestrý a bohatý na získávání nových poznatků, zážitků i zkušeností.

První akcí byla 5. – 6. 4. Noc s Andersenem, jejíž organizace se ujala paní Jana Kotašková a touto cestou jí ještě jednou moc děkujeme.

Zúčastnilo se dvacet dětí, které strávily páteční večer ve společnosti oblíbených postaviček Čtyřlístku. Byly rozděleny do čtyř skupin (Bobíci, Myšpulíni, Pinďové a Fifinky) a plnily různé úkoly. Nejoblíbenějším úkolem byla příprava pomazánek na společnou večeři. Za splněný úkol získalo družstvo část komiksu, který na konci sestavilo, vybarvilo a příběh doplnilo vlastním textem. Dvanáct dětí zůstalo ve škole přes noc, tři z nich byli stateční prvňáčci. Děkujeme všem účastníkům a těšíme se na příští rok.

10. dubna jsme vyjeli na výlet do Brna, kde v Knihovně Jiřího Mahena probíhaly Dny polské kultury. Kromě seznámení s knihou v polském jazyce, popovídání o polské kultuře a městě Poznani, děti zhlédly i divadelní představení v polštině O holčičce s náhradní hlavou / Dziewczynka z zapasową głową, na motivy příběhu Miloše Macourka, nastudovanou souborem Nadace TAMiTU z Poznaně. Představení bylo pro všechny nevšedním zážitkem.

Na návštěvu knihovny navázal 11. 4. ilustrátor dětských knížek Adolf Dudek a strávil s dětmi veselé, nejen kreslící dopoledne. Ve stejný den nás ve škole čekaly ještě velikonoční dílničky, ze kterých si děti i rodiče odnesli pěkné sváteční dekorace.

17. 4. jsme společně ve škole oslavili Den Země. Vysvětlili jsme si, proč, jak a kde se tento svátek každý rok slaví a popovídali jsme si o tom, co můžeme dělat  pro ochranu přírody my všichni – třídění odpadů. Potom už byl čas vyrazit do přírody a vyrobit domky pro hmyz, který se na jaře probudil a chceme ho nalákat, aby se věnoval i naší zahrádce…

26. dubna se tým ve složení Veronika Hájková, Vanda Hvězdová, Monika Kružíková, Liana Levová, Alex Onderka a Adam Bartošek zúčastnili v Brně městského kola soutěže Mladých zdravotníků, pořádané Českým červeným křížem Brno. Na soutěž se celý školní rok pečlivě připravovali a v nemalé konkurenci brněnských i mimobrněnských škol získali krásné 3. místo.

K tomuto umístění i vzorné reprezentaci školy jim moc gratulujeme!

Závěr měsíce patřil 30. 4. Čarodějnému dni. Počasí nám nedopřálo vyjít na školní zahradu, tak jsme čarovali alespoň s pracovními listy v jednotlivých předmětech. Ti, kteří přišli v čarodějném kostýmu, byli odměněni malou sladkou odměnou.

Fotografie ze všech akcí budou k prohlédnutí ve fotogalerii.