Školská rada

NOVĚ ZVOLENÍ/JMENOVANÍ ČLENOVÉ  ŠKOLSKÉ RADY NA FUNKČNÍ OBDOBÍ 1. 6. 2019 – 31. 5. 2022

 

Ing. Pavel Baláš                      –     zvolen zákonnými zástupci

Mgr. Blanka Sedmíková          –     zvolena ped. pracovníky

Mgr. Ivana Hvězdová DiS.      –     jmenována zřizovatelem

Předseda školské rady bude zvolen na jejím prvním zasedání v srpnu 2019.