Doplňovací volby do školské rady

Základní škola a mateřská škola Příbram na Moravě okres Brno-venkov, příspěvková organizace vyhlašuje doplňovací volby do školské rady na funkční období do 31. 5. 2020

Ředitel Základní a školy a mateřské školy Příbram na Moravě, Brno-venkov, příspěvkové organizace v souladu s par167 odst. 4 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním a středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), v platném znění vyhlašuje doplňovací volby do školské rady, kterými bude volen člen školské rady za zákonné zástupce.

Volby budou probíhat dle Volebního řádu pro volby členů školské rady, zřízené při ZŠ a MŠ Příbram na Moravě, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Volební řád bude pro účely voleb zveřejněn na webových stránkách školy a na úřední desce obce.

Průběh voleb bude zajišťovat tříčlenný přípravný výbor v čele s předsedou, který ustanoví ředitel školy a jeho složení bude zveřejněno na hlavní nástěnce školy.

Podávání návrhů na kandidáty za zákonné zástupce je možné do 9. 12. 2019 v ředitelně školy. Jména kandidátů budou vyvěšena na hlavní nástěnce školy a na webových stránkách školy.

Datum konání voleb: 12. 12. 2019
Doba konání voleb: 16.30 – 18.00 hod
Místo konání voleb: budova ZŠ, Příbram na Moravě
Způsob voleb: tajným hlasováním na základě rovného a přímého volebního práva
Vyhlášení voleb: 13. 12. 2019 – hlavní nástěnka školy, webové stránky školy
Doplňovací volby do školské rady 2020