Informace pro rodiče ohledně mimořádného opatření

Vážení rodiče,

od 11.3.2020 zůstávají žáci naši školy doma a mají zakázaný vstup do prostoru školy. Další výuka bude probíhat formou distanční výuky (domácího studia formou úkolů). Tyto úkoly budou rozesílány prostřednictvím mailů.

Do odvolání se ruší i veškeré zájmové kroužky.

Další informace sledujte na webových stránkách školy.