Informace pro rodiče žáků ZŠ Příbram na Moravě

Třídní schůzky, které se měly konat 24. 3. 2020 se ruší!!!

Rodiče žáků budou informováni o prospěchu a známkách mailem od jednotlivých vyučujících. V případě podrobnějších informací o prospěchu můžete jednotlivé učitele kontaktovat telefonicky.