Informace k nástupu dětí do mateřské školy

Dobrý den, Vážení rodiče,
mateřská škola obnoví svůj provoz po dohodě se zřizovatelem 25. 5. 2020. V přílohách jsou bližší informace o provozu mateřské školy a čestné prohlášení, které předloží zákonný zástupce při prvním vstupu do školy. Děti přihlašujte k docházce na email mkrivankova@zspribramnamorave.cz, pokud možno do 20. 5. 2020.

Protože se situace vyvíjí a proměňuje, budeme Vás průběžně informovat o případných změnách pravidel, která jsou v platnosti dnes.

Děkuji za spolupráci a přeji pěkný den.

Radovan Šmíd

V Příbrami na Moravě 11. 5.2020

Provoz_MŠ_mimořádný
příloha_čestné_prohlášení_MŠ