Informace na pondělí 25. 5. 2020

První den ve škole po Covid 19, pondělí 25. 5. 2020

 1. Vstup do školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 2. Při prvním příchodu žáka do školy – odevzdat čestné prohlášení.
 3. Příchod žáků do školy 7:30 až 7:50 (dřívější příchod po individuální domluvě)
 4. Všichni žáci i zaměstnanci nosí ve společných prostorách roušky.
 5. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení.
 6. Všichni si donesou učení dle pondělního rozvrhu, sportovní oděv i obuv na ven, přezůvky, podepsanou láhev s pitím.
 7. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla (žáci budou seznámeni během pondělního dopoledne s režimem školního provozu)
 8. Odpolední družina bude poskytována.
 9. Výuka tělesné výchovy v běžné podobě není možná.
 10. Škola vede evidenci docházky žáků.
 11. Plánovaná absence (návštěva lékaře, zubaře a podobně) – předem omluveno v žákovské knížce.
 12. Absence více než jednodenní – nutno znovu podepsat a přinést čestné prohlášení.