Zhoršená epidemiologická situace

Vážení rodiče,
vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci a rekordním nárůstům nových případů vyhlásil ministr
zdravotnictví Adam Vojtěch povinnost nosit od čtvrtka 10. 9. 2020 roušky ve vnitřních prostorách v celém
Česku. Ministr se na tom dohodl na mimořádném středečním jednání Centrálního řídícího týmu chytré
karantény v návaznosti na čísla z posledních dní.
Jak se tato nová situace promítne do života naší školy? Roušky se nemusí nosit ve třídách a učebnách
a vzhledem k tomu, že počet našich žáků je 16 a složení tříd se během výuky proměňuje napříč ročníky,
nebudou se roušky nosit ani na chodbách. V mateřské školce děti ani vyučující nosit roušky nemusí.
Rouškou musí být chráněni rodiče, kteří dítě přivádí a odvádí a musí svoji přítomnost minimalizovat na
dobu nezbytně nutnou. Taky je potřeba, aby každý žák a každé dítě mělo v šatně připravenou 1 roušku pro
případ infekce. Velmi důležitý je Váš odpovědný přístup. V případě, že Vaše dítě vykazuje znaky
respiračního onemocnění, zvažte důkladně jeho přítomnost ve škole či školce.
Situace se bude jistě vyvíjet a my na ni budeme reagovat.

Děkuji

Radovan Šmíd