Platba a odhlášení obědů

Vážení rodiče,

platba stravného na měsíc prosinec bude probíhat v pondělí 5. 11. 2018 od 6.30 – 8.00 hod ve sborovně ZŠ. Dodržujte prosím dohodnutý den i čas, v jinou dobu se Vám paní Tjasková nemůže věnovat, případně si emailem nebo telefonicky domluvte s vedoucí školní jídelny náhradní termín – pouze v nezbytně nutném případě!

Žádáme také rodiče dětí MŠ, aby do 12.00 hodin 25. 10. odhlásili vedoucí školní jídelny  obědy dětem, které ve dnech školních podzimních prázdnin (po+út 29. a 30. 10.) nebudou navštěvovat MŠ. Pozdější odhlášky nebudou možné a stravné bude započítáno.

Děkuji. H. Hegarová, ŘŠ.


Přerušení provozu MŠ a volné dny v ZŠ

Vážení rodiče,

po předchozím projednání se zřizovatelem podle §3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005Sb. , o předškolním vzdělávání v platném znění a v souladu se školním řádem bude ve dnech 27. 12. 2018 – 4. 1. 2019 přerušen provoz mateřské školy.

Ředitelka školy vyhlásila podle §24 odt. 2 zákona č. 561/2004 Sb. , školského zákona volné dny v ZŠ 3. a 4. 1. 2019 z provozních důvodů.

V těchto dnech je zároveň přerušen provoz školní jídelny a školní družiny.

O vyhlášení volných dnů v ZŠ je informován zřizovatel školy.

Mgr. Helena Hegarová, ŘŠ


Poděkování

Děkujeme žákyním školy Lianě a Laře Levovým, Monice Kružíkové, Veronice Hájkové a Nele Nenkovské za vystoupení na slavnostním VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ, které proběhlo v neděli 14. 10. 2018 v Příbrami. Poděkování patří i paní učitelce Blance Sedmíkové, která program s dětmi na tuto akci  připravila.


Přihlašování do kroužků

Nabídka všech kroužků,  které jsou plánované  v ZŠ Příbram, je na webových stránkách DDM Zastávka.

Děti se do kroužku hlásí přímo v DDM Zastávka – přes webové stránky a přihlašování je možné pouze do pátku 21. 9.!

Pokud nebude kapacita kroužku naplněna, kroužek v ZŠ Příbram nebude otevřen.