Snížení úplaty za předškolní vzdělávaní

Snížení úplaty za předškolní vzdělávaní za dobu uzavření mateřské školky od 17.3. do 22.5.2020
z duvodů prevence šíření nákazy koronaviru SARS- CoV-2.

měsíc Předepsaná částka Snížená částka Vratka
březen 300 Kč / 22 dní 150 Kč / 11 dní 150,00 Kč
duben 300 Kč / 20 dní 0 Kč / 0 dní 300,00 Kč
květen 300 Kč / 19 dní 80 Kč / 5 dní 220,00 Kč
Vrácení celkem 670 Kč

Kdo má zaplaceno na tyto měsíce bude mu příslušná částka převedena do školního roku 2020/21.
Předškolním dětem, které nebudou v příštím školním roce platít školné v MŠ, bude částka vrácená v
hotovosti.


Informace na pondělí 25. 5. 2020

První den ve škole po Covid 19, pondělí 25. 5. 2020

 1. Vstup do školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 2. Při prvním příchodu žáka do školy – odevzdat čestné prohlášení.
 3. Příchod žáků do školy 7:30 až 7:50 (dřívější příchod po individuální domluvě)
 4. Všichni žáci i zaměstnanci nosí ve společných prostorách roušky.
 5. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení.
 6. Všichni si donesou učení dle pondělního rozvrhu, sportovní oděv i obuv na ven, přezůvky, podepsanou láhev s pitím.
 7. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla (žáci budou seznámeni během pondělního dopoledne s režimem školního provozu)
 8. Odpolední družina bude poskytována.
 9. Výuka tělesné výchovy v běžné podobě není možná.
 10. Škola vede evidenci docházky žáků.
 11. Plánovaná absence (návštěva lékaře, zubaře a podobně) – předem omluveno v žákovské knížce.
 12. Absence více než jednodenní – nutno znovu podepsat a přinést čestné prohlášení.

Informace k nástupu dětí do mateřské školy

Dobrý den, Vážení rodiče,
mateřská škola obnoví svůj provoz po dohodě se zřizovatelem 25. 5. 2020. V přílohách jsou bližší informace o provozu mateřské školy a čestné prohlášení, které předloží zákonný zástupce při prvním vstupu do školy. Děti přihlašujte k docházce na email mkrivankova@zspribramnamorave.cz, pokud možno do 20. 5. 2020.

Protože se situace vyvíjí a proměňuje, budeme Vás průběžně informovat o případných změnách pravidel, která jsou v platnosti dnes.

Děkuji za spolupráci a přeji pěkný den.

Radovan Šmíd

V Příbrami na Moravě 11. 5.2020

Provoz_MŠ_mimořádný
příloha_čestné_prohlášení_MŠ


Informace k nástupu dětí do školy

Dobrý den, Vážení rodiče,
na základě manuálu MŠMT, který vyšel dne 30.4. 2020, Vás vyzývám ke spolupráci při organizování znovuotevření školy 25. 5. 2020.

Informujte prosím školu:

a) zda se bude Vaše dítě účastnit výuky od 25. 5. 2020
b) zda bude Vaše dítě navštěvovat školní družinu
c) zda se bude vaše dítě stravovat ve školní jídelně

Vaše informace bude brána jako závazná.

Závazná oznámení zašlete emailem do pondělí 18. 5. 2020 (Závazné oznámení – příloha).

Nutnou podmínkou pro nástup do školy je vyplněné čestné prohlášení, které Vaše dítě odevzdá v den nástupu do školy. (Čestné prohlášení – příloha).
Třetí příloha je manuál MŠMT, ve kterém jsou doporučené pokyny pro školy, ale i pro rodiče.

Děkuji za spolupráci a přeji pěkný den.

Radovan Šmíd

 

Závazné oznámení – příloha
příloha_čestné_prohlášení
ochrana_zdravi_zs


Informace k otevření ZŠ a MŠ Příbram na Moravě

Vážení zákonní zástupci žáků,
sdělujeme Vám, že od 25. 5. 2020 je záměr znovuotevření ZŠ a MŠ Příbram na Moravě. Účast žáků nebude povinná.

V nejbližší době Vám bude zaslán dotazník, kde  žádáme o sdělení, zda Vaše dítě bude či nebude základní či mateřskou školu navštěvovat.

Podrobnější informace a pravidla nástupu budou zveřejněny na webu školy.


ROZHODNUTÍ o přijetí k základnímu vzdělávání

ROZHODNUTÍ o přijetí k základnímu vzdělávání

Od školního roku 2020/2021 se přijímají k základnímu vzdělání v organizaci Základní škola a mateřská škola Příbram na Moravě, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Příbram na Moravě 102, 664 84 Zastávka, děti pod registračním číslem:

 

ZSP/1/2020
ZSP/2/2020
ZSP/3/2020
ZSP/4/2020

 

Mgr. Radovan Šmíd

ředitel školy