Fotografování

Milé děti, vážení rodiče,

připomínáme, že ve čtvrtek 24. 5. proběhne v MŠ i ZŠ od 9 hodin fotografování tříd, případně skupinek.

Cena za fotografie:

foto třídy – 35 Kč

foto skupinky – 20 Kč.

Skupinkové foto si platí každý, kdo se se skupinou vyfotí – tj. kolik dětí na fotce, tolik fotografií bude zhotoveno.

Případné dotazy ráda zodpoví ředitelka školy.


Vydávání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí do MŠ

Vážení rodiče,

rozhodnutí o přijetí/nepřijetí  dítěte k docházce do MŠ od školního roku 2018/2019 bude vydáváno ředitelkou školy v pondělí 4. 6. 2018 v 9 – 17 hodin v budově ZŠ.  Rozhodnutí přebírá zákonný zástupce, který vyřizoval Žádost o přijetí dítěte do MŠ, s sebou je nutné mít občanský průkaz.

V tento ten bude také zveřejněn seznam přijatých/nepřijatých dětí na webových stránkách školy a na vstupních dveřích do MŠ a ZŠ pod registračním kódem, přiděleným u zápisu do MŠ.


Výlet MŠ do ZOO Jihlava

ČTVRTEK  17. 5. 2018

Z MŠ ODJÍŽDÍME V 7.15 HOD

Jedná se o dopolední výlet, ale návrat se plánuje později, kolem 12.30 hod.

Děti mají zajištěnu svačinu, ale pro jistotu přibalte dětem nějakou sladkost. Prosíme ne banány a čokoládové sladkosti.
Pití přibalte raději více, ideálně 2 menší lahve.

Cena výletu je 200,- Kč

S sebou: sportovní oblečení přiměřené počasí, sportovní obuv, batoh a pláštěnku.


Oznámení o přijetí žáků k základnímu vzdělávání

Ve školním roce 2018/2019 jsou k základnímu vzdělávání

v Základní škole a mateřské škole Příbram na Moravě, okres Brno – venkov, příspěvková organizace,

Příbram na Moravě 102, 664 84 Zastávka,

přijati žáci s registračním číslem Žádosti o přijetí:

ZSP1/2018

ZSP2/2018

ZSP3/2018

ZSP4/2018

ZSP5/2018

Mgr. Helena Hegarová, ředitelka školy


Doplatek vícedenního výletu ZŠ

Vážení rodiče,

prosíme do 10. 5. o zaslání doplatku 700,- Kč na výlet ZŠ. Cena byla snížena o příspěvek na dopravu, který nám poskytla obec. Případný přeplatek bude vrácen po záverečném vyúčtování.

Zároveň upozorňuji, že soutěží Hlídek mladých zdravotníků končí v tomto školním roce i kroužek.

Děkuji.


Cvičíme se Zdravíkem a Jedlíkem

Dne 3. 5. 2018 dopoledne proběhne na naší škole akreditovaný pohybový kurz „Cvičíme se Zdravíkem a Jedlíkem“
a „Cvičíme pro radost“.

Unikátní pohybový kurz, kde si děti rozvíjejí všestranné pohybové dovednosti, utvářejí kladný vztah ke sportu, spolupracují ve skupině, seznamují se s novými kamarády, poznávají základní druhy potravin.

Cvičební pomůcky:

Tričko s krátkým rukávem
Šortky
Ponožky
Vhodná sálová obuv (za příznivého počasí se cvičí venku)
Pití
Ručník


Předplavecký a plavecký výcvik

Milé děti, vážení rodiče,

upozorňujeme, že v pondělí 30. 4. začíná plavecký výcvik, který bude probíhat každé pondělí až do konce školního roku.

Čtěte prosím informace, které jsou důležité k jeho pohodovému průběhu:

  • dítě, které se plavecké výuky zúčastní, musí mít odevzdánu zdravotní způsobilost, potvrzenou lékařem, způsobilost pro plaveckou školu a podepsané seznámení zák. zástupců s pravidly bezpečnosti
  • pokud se dítě plavecké výuky nezúčastní, informuje zákonný zástupce včas svého učitele
  • odjezd autobusu v 8.15 od budovy ZŠ
  • návrat kolem 12. 30
  • s sebou: plavky, ručník, boty k bazénu (doporučujeme), mýdlo (jen ZŠ), plaveckou čepici (vhodné pro dlouhovlasé dívky), sáček na mokré věci, pití v uzaviratelné lahvi bez bublinek, svačinu (jen ZŠ), drobné k možnému zakoupení pití z automatu
  • co je možné, prosím, hlavně malým dětem podepište
  • z bezpečnostních důvodů nedávejte dětem šperky, dlouhé vlasy upravte holčičkám do staženého účesu

Děkujeme a věříme, že si všechny děti plavání užijí!


„Ukliďme Česko“

V sobotu 14.4. proběhla pod taktovkou školy v  obci akce Ukliďme Česko. Především bychom rádi poděkovali paní Janě Kotaškové za iniciativu a veliký podíl na organizaci a příbramským hasičům za pomoc při svozu dobrovolníků a odpadu.  Zapojilo se kolem 50 dobrovolníků, rodičů s dětmi, a členové rybářského sdružení, kteří čistili koryto potoka. Tato hojná účast nás velice potěšila. Svědčí o tom, že občanům není lhostejné, jak to v  obci vypadá a chtějí tu mít čisto.

Posbíralo se obrovské množství odpadu a byla odhalena tři místa, kde se nacházejí skládky. Nejhorší situace je kolem cest v okolí vesnice a v okolí rybníka Kuchyňka. Ve středu obce je situace lepší, ale zdaleka ne ideální. Našly se různé druhy odpadu od PET lahví, matrací a elektroniku, až po pneumatiky a části karoserie aut.

Naším úklidem jsem se zapojili do globální akce Ukliďme svět- Ukliďme Česko (http://www.uklidmecesko.cz/). Fotodokumentaci i s příspěvky rodičů najdete ve fotogalerii.

Celou akci jsem zakončili společným občerstvením a opékáním špekáčků na návsi.

Všem zúčastněným děkujeme!