Plavecká výuka

Vážení rodiče,

v pondělí 29. 4. zahajujeme pravidelnou plaveckou výuku, rozpis všech lekcí najdete v kalendáři akcí. Plavání se účastní celá ZŠ i MŠ.

Pokud děti  plavat některý den  nebudou, např. ze zdravotních důvodů, pojedou s ostatními  a budou mít připravenou  náhradní aktivitu, čtení apod., na dobu, kdy budou mít ostatní plaveckou výuku.

V letošním školním roce zatím není třeba přispívat na dopravu – škole zůstal příspěvek z loňského  roku, jak jste byli informováni na třídních schůzkách, příspěvek hradí pouze nově příchozí děti do MŠ a ti, kteří v loňském roce neplavali. Výuka plavecké školy je hrazena z příspěvku obce.

Další informace najdete v odkazu ZŠ – Informace pro rodiče, v MŠ sdělí vše paní učitelky.

 

 

 


Stravné MŠ 18.4.

Vážení rodiče dětí z MŠ,

prosím, abyste v případě plánované nepřítomnosti dítěte v MŠ  dne 18.4. (velikonoční prázdniny ZŠ) odhlásili stravné do 15. 4. 2019.

Provoz MŠ nebude nijak omezen. Děkuji, M. Tjasková, vedoucí školní jídelny.


„Ukliďme Česko“

Děkujeme touto cestou všem rodičům s dětmi, kteří se v sobotu 8. 4., i přes nepříznivé počasí,  zúčastnili úklidu v obci a paní Janě Kotaškové, která tuto akci organizovala.

Sešlo se 29 účastníků, z toho 15 dětí… ze ZŠ Natálka Kacetlová, Sebík Sekerka, Lara Levová, Terezka Prokopová, Dominik Záděra, Ondra Kadaňka, Lianka Levová, Monča Kružíková, Verča Hájková a Alex Onderka a z MŠ Lucinka Kacetlová a Zuzanka Prokopová, všichni si zaslouží velkou pochvalu!

 

 


Přerušení provozu MŠ

Vážení rodiče,

po předchozím projednání se zřizovatelem podle §3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění a v souladu se školním řádem bude ve dnech 1.7. – 30.8.2019 přerušen provoz mateřské školy.

Mgr. Helena Hegarová, ředitelka školy


Poděkování (jarní brigáda)

V sobotu 30. března se v MŠ uskutečnila jarní brigáda na zahradě mateřské školy. Se šikovnými maminkami jsme vyplely a zastříhaly rostliny a keře v zahradě, v zahrádce u vchodu a před budovou školy. Tatínci pomohli ostříhat stromy jak do výšky tak i šířky a zrekultivovat okolí pískoviště. Částečně se podařilo obrousit zahradní nábytek. Vyhrabali jsme trávník. Skoro vše ostříhané a suché jsme spálili. Vyšlo nám krásné počasí a po celém odpoledni plném snažení, jsme si na závěr opekli buřty.

Velmi děkuji za velkou pomoc a účast rodičům a žákovi ZŠ. Také děkuji za píli a dobrou náladu.
Byli jste moc šikovní !!

Tímto chceme velice poděkovat všem zúčastněným za obrovskou pomoc a to konkrétně:
paní Kacetlové, paní Rotterové s Kubíkem, dále paní Pelikánové, paní Michalové, paní Němcové a panu Němci a panu Věrnému.


Matematický klokan

V pátek 22. dubna se žáci naší základní školy zapojili do celostátní soutěže Matematický klokan.

V kategorii Cvrček (2. a 3. třída) byli nejúspěšnějšími řešiteli:

Marek Patočka (62 bodů)

Andrea Hrůzová (53 bodů)

Jolana Grůzová (50 bodů)

 

 

 

V kategorii Klokánek (4. a 5. třída) byli nejšikovnější:

Liana Levová (71 bodů)

Veronika Hájková a Martin Novák (70 bodů)

Monika Kružíková (58 bodů)

Všem, kteří statečně potrápili své hlavičky s matematickými úlohami, děkujeme za účast a vítězům gratulujeme!


Informace k zápisům do ZŠ a MŠ

Vážení rodiče,

všechny informace, potřebné k zápisu dětí do 1. ročníku ZŠ a mateřské školy,  najdete v samostatných odkazech Základní škola a Mateřská škola na našich webových stránkách, na vývěsce školy i na nástěnce mateřské školy.

Všechny případné dotazy pište na  email info@zspribramnamorave.cz.