Snížení úplaty za předškolní vzdělávaní

Snížení úplaty za předškolní vzdělávaní za dobu uzavření mateřské školky od 17.3. do 22.5.2020
z duvodů prevence šíření nákazy koronaviru SARS- CoV-2.

měsíc Předepsaná částka Snížená částka Vratka
březen 300 Kč / 22 dní 150 Kč / 11 dní 150,00 Kč
duben 300 Kč / 20 dní 0 Kč / 0 dní 300,00 Kč
květen 300 Kč / 19 dní 80 Kč / 5 dní 220,00 Kč
Vrácení celkem 670 Kč

Kdo má zaplaceno na tyto měsíce bude mu příslušná částka převedena do školního roku 2020/21.
Předškolním dětem, které nebudou v příštím školním roce platít školné v MŠ, bude částka vrácená v
hotovosti.


Doplňovací volby do školské rady

Základní škola a mateřská škola Příbram na Moravě okres Brno-venkov, příspěvková organizace vyhlašuje doplňovací volby do školské rady na funkční období do 31. 5. 2020

Ředitel Základní a školy a mateřské školy Příbram na Moravě, Brno-venkov, příspěvkové organizace v souladu s par167 odst. 4 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním a středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), v platném znění vyhlašuje doplňovací volby do školské rady, kterými bude volen člen školské rady za zákonné zástupce.

Volby budou probíhat dle Volebního řádu pro volby členů školské rady, zřízené při ZŠ a MŠ Příbram na Moravě, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Volební řád bude pro účely voleb zveřejněn na webových stránkách školy a na úřední desce obce.

Průběh voleb bude zajišťovat tříčlenný přípravný výbor v čele s předsedou, který ustanoví ředitel školy a jeho složení bude zveřejněno na hlavní nástěnce školy.

Podávání návrhů na kandidáty za zákonné zástupce je možné do 9. 12. 2019 v ředitelně školy. Jména kandidátů budou vyvěšena na hlavní nástěnce školy a na webových stránkách školy.

Datum konání voleb: 12. 12. 2019
Doba konání voleb: 16.30 – 18.00 hod
Místo konání voleb: budova ZŠ, Příbram na Moravě
Způsob voleb: tajným hlasováním na základě rovného a přímého volebního práva
Vyhlášení voleb: 13. 12. 2019 – hlavní nástěnka školy, webové stránky školy
Doplňovací volby do školské rady 2020

Logopedie

Upozornění – logopedické konzultace, které probíhají v mateřské školce každých 14 dní mění čas začátku.

Lekce se posouvají a tak budou začínat o 10 minut později a to každé pondělí v 13:40.

Plán logopedických konzultací:

2. 12. a 16. 12.
pro rok 2020 potom
6. 1., 20. 1., 3. 2., 24. 2., 2. 3., 16. 3., 30. 3., 20. 4., 4. 5., 18. 5., 1. 6. a 15. 6.

změna vyhrazena


Relaxační odpoledne s tibetskými mísami

Upřesněn čas začátku je v 18:00

Milí rodiče,

dovoluji si vás oslovit a pozvat vás na

Relaxační odpoledne

s tibetskými mísami.

V pátek 22.11.2019 do herny Mš v 18:00

Jedná se o hudebně – relaxační program celostní muzikoterapie s tibetskými mísami,hudebními nástroji s  přirozeným laděním a zpěvem. Harmonizační relaxace  působí blahodárně na všechny složky lidské bytosti,je vhodná pro širokou veřejnost různých profesí. Přispívá k psychohygieně,pomáhá uvolnit napětí,preventivně působí proti stresu i syndromu vyhoření.

Účastníci si přinesou pohodlné oblečení, deku,podložku a polštářek.

Lektorem je p. Eva Sádlíková, pedagog, muzikoterapeut, arteterapeut a lektorka akreditovaných kurzů MŠMT.

Děti nechte doma a přijďte si k nám odpočinout a uvolnit se .

Pouze pro přihlášené, začátek v 18:00. Max. počet je 40, rozdělených do dvou skupin.

Pokud vás nabídka zaujala, nahlaste prosím svůj zájem v Mš a potvrďte svoji účast.

Cena bude do 100 kč.

Doba trvání 75min


Létak k akci


Listopadové akce

Ve středu 20. 11. 2019 v 8:45

 do naší školy zavítají se svým programem
ilustrátor Adolf Dudek

cena 60,- Kč (pro MŠ je hrazeno z příspěvku)


Ve čtvrtek 21. 11. 2019 v 9:00 (MŠ) a 10:00 (ZŠ)
Planetárium Morava

cena 60,- Kč (pro MŠ je hrazeno z příspěvku)


Ve pátek 29. 11. 2019 od 15:00
Adventní tvoření

cena 60,- Kč (pro MŠ je hrazeno z příspěvku)

Společně s vašimi dětmi v mateřské škole si budete moci zhotovit malé Mikuláše a vánoční drobnosti,
výrobek k prodeji na vánočním jarmarku při rozsvěcení vánočního stromu.

Také si můžete uplést vánočku, vytvořit jednoduché ozdoby a dekorace nebo pustit ořechovou lodičku.

Těšíme se na vás


Svatomartinská slavnost 2019

Dovolujeme si vás pozvat

v sobotu 9. 11. 2019

na svatomartinskou slavnost

sraz v 14:30 hod na návsi.

Půjdeme společně k rybníku, děti zde absolvují malou jízdu zručnosti na svých konících. Společně s hastrmanem a lesním můžeme zamknou les a rybník.

Pro všechny bude připraveno malé občerstvení a tradiční jarmark, jehož výtěžek bude věnován pro potřeby školy. Akce je pořádána pouze za příznivého počasí bez deště.

Všichni jste společně zváni!

Snad přijede i Martin na bílém koni.

 


Drakiáda 2019

OBEC PŘÍBRAM NA MORAVĚ,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA

VÁS ZVOU NA I. ROČNÍK

PŘÍBRAMSKÉ DRAKIÁDY

 V SOBOTU 12.10. 2019

NA FOTBALOVÉM HŘIŠTI

PROGRAM DRAKIÁDY:

OD 13:00-14:00

VÝROBA DRAKŮ – DĚTI A RODIČE

OD  14:00 -14:30

 SOUTĚŽE S DRAKY

DO 15:00

REGISTRACE DRAKŮ

OD 15:00 POUŠTĚNÍ DRAKŮ

 

PRO DĚTI JE ZAJIŠTĚNO OBČERSTVENÍ ZDARMA !!

Z PRŮBĚHU CELÉ AKCE BUDE POŘIZOVÁN OBRAZOVÝ ZÁZNAM


Leták k akci