Aktualizace algoritmů testování COVID-19

Ministerstvo zdravotnictví vydává ke dni 14. září aktualizaci algoritmů testování metodou PCR a od 18. září rozšíří protiepidemická opatření ve školách a stravovacích zařízeních.

Prosíme, prostudujte následující přílohy (jednotlivými náhledy lze listovat):

Tisková zpráva: Od pátku se rozšíří protiepidemická opatření ve školách a stravovacích zařízeních

MZDRX01BSXO3 vystup AK

 

Metodický-postup_OSPDL_MZ_Covid-ve-školách

 

priloha_821396582_2_Algoritmus izolace a karanténa(final_14_09_2020)_0

 

priloha_821396582_3_Algoritmus respirací PL(final_14_09_2020)

 

 


Zhoršená epidemiologická situace

Vážení rodiče,
vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci a rekordním nárůstům nových případů vyhlásil ministr
zdravotnictví Adam Vojtěch povinnost nosit od čtvrtka 10. 9. 2020 roušky ve vnitřních prostorách v celém
Česku. Ministr se na tom dohodl na mimořádném středečním jednání Centrálního řídícího týmu chytré
karantény v návaznosti na čísla z posledních dní.
Jak se tato nová situace promítne do života naší školy? Roušky se nemusí nosit ve třídách a učebnách
a vzhledem k tomu, že počet našich žáků je 16 a složení tříd se během výuky proměňuje napříč ročníky,
nebudou se roušky nosit ani na chodbách. V mateřské školce děti ani vyučující nosit roušky nemusí.
Rouškou musí být chráněni rodiče, kteří dítě přivádí a odvádí a musí svoji přítomnost minimalizovat na
dobu nezbytně nutnou. Taky je potřeba, aby každý žák a každé dítě mělo v šatně připravenou 1 roušku pro
případ infekce. Velmi důležitý je Váš odpovědný přístup. V případě, že Vaše dítě vykazuje znaky
respiračního onemocnění, zvažte důkladně jeho přítomnost ve škole či školce.
Situace se bude jistě vyvíjet a my na ni budeme reagovat.

Děkuji

Radovan Šmíd


Snížení úplaty za předškolní vzdělávaní

Snížení úplaty za předškolní vzdělávaní za dobu uzavření mateřské školky od 17.3. do 22.5.2020
z duvodů prevence šíření nákazy koronaviru SARS- CoV-2.

měsíc Předepsaná částka Snížená částka Vratka
březen 300 Kč / 22 dní 150 Kč / 11 dní 150,00 Kč
duben 300 Kč / 20 dní 0 Kč / 0 dní 300,00 Kč
květen 300 Kč / 19 dní 80 Kč / 5 dní 220,00 Kč
Vrácení celkem 670 Kč

Kdo má zaplaceno na tyto měsíce bude mu příslušná částka převedena do školního roku 2020/21.
Předškolním dětem, které nebudou v příštím školním roce platít školné v MŠ, bude částka vrácená v
hotovosti.


Informace na pondělí 25. 5. 2020

První den ve škole po Covid 19, pondělí 25. 5. 2020

 1. Vstup do školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 2. Při prvním příchodu žáka do školy – odevzdat čestné prohlášení.
 3. Příchod žáků do školy 7:30 až 7:50 (dřívější příchod po individuální domluvě)
 4. Všichni žáci i zaměstnanci nosí ve společných prostorách roušky.
 5. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení.
 6. Všichni si donesou učení dle pondělního rozvrhu, sportovní oděv i obuv na ven, přezůvky, podepsanou láhev s pitím.
 7. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla (žáci budou seznámeni během pondělního dopoledne s režimem školního provozu)
 8. Odpolední družina bude poskytována.
 9. Výuka tělesné výchovy v běžné podobě není možná.
 10. Škola vede evidenci docházky žáků.
 11. Plánovaná absence (návštěva lékaře, zubaře a podobně) – předem omluveno v žákovské knížce.
 12. Absence více než jednodenní – nutno znovu podepsat a přinést čestné prohlášení.

Informace k nástupu dětí do školy

Dobrý den, Vážení rodiče,
na základě manuálu MŠMT, který vyšel dne 30.4. 2020, Vás vyzývám ke spolupráci při organizování znovuotevření školy 25. 5. 2020.

Informujte prosím školu:

a) zda se bude Vaše dítě účastnit výuky od 25. 5. 2020
b) zda bude Vaše dítě navštěvovat školní družinu
c) zda se bude vaše dítě stravovat ve školní jídelně

Vaše informace bude brána jako závazná.

Závazná oznámení zašlete emailem do pondělí 18. 5. 2020 (Závazné oznámení – příloha).

Nutnou podmínkou pro nástup do školy je vyplněné čestné prohlášení, které Vaše dítě odevzdá v den nástupu do školy. (Čestné prohlášení – příloha).
Třetí příloha je manuál MŠMT, ve kterém jsou doporučené pokyny pro školy, ale i pro rodiče.

Děkuji za spolupráci a přeji pěkný den.

Radovan Šmíd

 

Závazné oznámení – příloha
příloha_čestné_prohlášení
ochrana_zdravi_zs


Informace pro rodiče ohledně mimořádného opatření

Vážení rodiče,

od 11.3.2020 zůstávají žáci naši školy doma a mají zakázaný vstup do prostoru školy. Další výuka bude probíhat formou distanční výuky (domácího studia formou úkolů). Tyto úkoly budou rozesílány prostřednictvím mailů.

Do odvolání se ruší i veškeré zájmové kroužky.

Další informace sledujte na webových stránkách školy.

 


Logopedie

Upozornění – logopedické konzultace, které probíhají v mateřské školce každých 14 dní mění čas začátku.

Lekce se posouvají a tak budou začínat o 10 minut později a to každé pondělí v 13:40.

Plán logopedických konzultací:

2. 12. a 16. 12.
pro rok 2020 potom
6. 1., 20. 1., 3. 2., 24. 2., 2. 3., 16. 3., 30. 3., 20. 4., 4. 5., 18. 5., 1. 6. a 15. 6.

změna vyhrazena


Předběžná nabídka kroužků

 

Předběžná nabídka kroužků 2019 – 2020

SPORTOVNÍ KROUŽEK

vede: Mgr. Michaela Špačková

den:  PO – 15:30 – 16:30

 

VÝTVARNĚ RUKODĚLNÝ KROUŽEK

vede: Jana Vyhnalíková

den:  ÚT – 15:00 – 16:00

 

PŘÍRODOVĚDNÝ KROUŽEK

vede: Magda Tjasková

den:  STŘ – 14:00 – 15:00

 

LUKOSTŘELECKÝ KROUŽEK

vede: Mgr. Radovan Šmíd

den: ČT – 14:00 – 15:00

 

FLORBALOVÝ KROUŽEK

vede: Mgr. Radovan Šmíd

den: ČT – 15:00 – 16:00

 

Prosím o informaci, o který kroužek by byl zájem. Závaznou přihlášku proveďte na stránkách DDM Zastávka.