Režim dne mateřské školy

Uspořádání dne respektuje spontánní aktivity, využití situací, podnětů a nabídek činností z třídního kurikula a podporuje provádění činnosti venku.

 

6,30  –  9,30
Volné hry dětí, skupinové a individuální činnosti řízené učitelkou, pohybové aktivity, svačina.

9,30  –  11,30
Příprava na pobyt venku, aktivity na školní zahradě, vycházky do okolí, pohybové hry na hřišti, příprava na oběd.

11,30  – 12,00
Oběd.

12,00  – 12.15
Odvádění dětí po obědě.

12,15 – 14,30
Příprava na odpočinek, hygiena, poslech pohádek, četba z knih, odpočinek dětí.
Nespící děti vstávají podle individuální potřeby a mají klidnější zájmové aktivity, při kterých neruší spící děti.

14,00 – 16,00
Postupná svačina, individuální práce s dětmi, eventuální pobyt na zahradě, rozcházení dětí domů.

 

Harmonogram vydávání stravy:

9,00 hod. –  přesnídávka

11,30 hod. –  oběd

14,00hod. – odpolední svačina (individuálně)

 

Děti mají po celý den k dispozici termosku s nápojem.