Režim dne mateřské školy

Uspořádání dne respektuje spontánní aktivity, využití situací, podnětů a nabídek činností z třídního kurikula a podporuje provádění činnosti venku.

 

6.30  –  10.00
Volné hry dětí, skupinové a individuální činnosti řízené učitelkou, pohybové aktivity, svačina.

10.00  –  12.00
Příprava na pobyt venku, aktivity na školní zahradě, vycházky do okolí, pohybové hry na hřišti, příprava na oběd.

12.00  – 12.30
Oběd.

12.30  – 12.45
Odvádění dětí po obědě.

12.45 – 14.30
Příprava na odpočinek, hygiena, poslech pohádek, četba z knih, odpočinek dětí.
Nespící děti vstávají podle individuální potřeby a mají klidnější zájmové aktivity, při kterých neruší spící děti.

14.30 – 16.00
Postupná svačina, individuální práce s dětmi, eventuální pobyt na zahradě, rozcházení dětí domů.

 

Harmonogram vydávání stravy:

9.15 hod. –  přesnídávka

12.00 hod. –  oběd

14.30hod. – odpolední svačina (individuálně)

 

Děti mají po celý den k dispozici termosku s nápojem.