Dokumenty ZŠ

Školní řád


Řád školní družiny


Směrnice doplňující školní řád


Rozpočtový výhled na roky 2022 – 2023


Návrh rozpočtu školy na rok 2021


Rozpočtový výhled školy na roky 2021 – 2022


Rozpočet školy na rok 2020


Rozpočtový výhled školy na roky 2020 – 2021


Návrh rozpočtu školy na rok 2020


Rozpočet školy na rok 2019


Rozpočtový výhled 2018/2019


Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2019/2020


Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2018/2019


Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2017/2018


Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2016/2017