Informace pro rodiče

4. 2.

 1. ročník

Vystříhat písmeno Š, š.

30. 1.

Ve čtvrtek 31.1. 2019 je zrušena 6. vyučovací hodina. Žáci končí výuku ve 12.30 hodin. Družina v běžném provozu. Hegarová

Vážení rodiče,

děti dnes dostaly nabídku k zakoupení dvou procvičovacích pracovních sešitů, každý za 75,- Kč. Pokud o sešity máte zájem, prosíme

zítra 31. 1. o uhrazení, pokud ne, děti vrátí NEPONIČENÉ sešity také zítra ve škole zpět. Děkujeme.

29.1.

1. ročník

Vystříhat písmeno K, k.

25. 1.

Vážení rodiče,

děti mají v žákovských knížkách a notýscích (vložené) pololetní sebehodnocení. Prosíme o podpis a bylo by hezké si s dětmi o tom, co se jim ve škole daří i nedaří, líbí i nelíbí doma popovídat…Vložené sebehodnocení pošlete prosím zpět do školy. Děkujeme za spolupráci.

22. 1.

 1. ročník

Vystříhat písmeno D, d.

16. 1.

Vážení rodiče,

prosíme na 2. pololetí o 4 role papírových utěrek do ZŠ. Poučte prosím děti o šetření s nimi, ve škole se snažíme opakovaně :-).

Děkujeme.

14. 1.

Vážení rodiče, omlouvám se za omylem špatně zapsané datum třídních schůzek v ŽK a Notýscích 3. a 1. ročníku –

je opraveno na správné 15. 1.

Hegarová

11. 1.

Vážení rodiče,

připomínáme, že v úterý 15. 1. se od 17.00 hodin konají v ZŠ třídní schůzky. Prosíme o podpis informace v ŽK a Notýscích.

Do třídních schůzek budou mít děti v ŽK a Notýscích zapsáno průběžné pololetní hodnocení z jednotlivých předmětů, prosíme také podepsat. Děkujeme.

 1. ročník

Vystříhat písmeno Z,z.

 

8. 1.

Vážení rodiče, ve čtvrtek 10. 10. je z důvodu nepřítomnosti pedagoga zrušen kroužek flétny. Děkuji. Hegarová

7. 1.

3. ročník

14. 1. odevzdání čtenářského deníku

16. 1. pololetní písemná práce z Čj

1. ročník

Vystříhat písmeno V,v a slabiky s tímto písmenem.

21. 12.

Připomínáme, že výuka po vánočních prázdninách začíná 7. 1. 2019.

 

18. 12.

 1. a 2. ročník

Na čtvrtek 20. 12. prosíme, aby si děti přinesly do prvouky pomeranč a hřebíček, případně jiné koření ke zdobení.

 1. – 4. ročník

V pátek 21. 12. budeme mít ve škole předvánoční herní den.

Nebude probíhat výuka podle rozvrhu, všechny ročníky končí vyučování v 11. 40 hod. Družina v běžném provozu.

Děti si mohou přinést stolní hry, dáreček pro kamaráda, případně třošku cukroví na ochutnání pro spolužáky.

 

14. 12.

Pro děti i rodiče :-)… několik odkazů na webové stránky, které jsou vhodné k procvičování učiva, nejen Čj:

www.mojecestina.cz

www.pripravy.estranky.cz

www.skolakov.eu

www.onlinecviceni.cz

Vážení rodiče,

v pondělí 17. 12. jedou všechny děti ZŠ na plánovanou návštěvu divadla Reduta a vánoční trhy v Brně.

Odjezd od školy je v 8.00 hodin, návrat v cca 13.00 hodin. Oběd ve škole – po návratu, družina zůstává v běžném provozu.

S sebou dejte dětem svačinu a drobné kapesné – budou mít možnost si něco koupit na vánočních trzích.

Děkujeme za spolupráci.

Zárověň připomínáme, že ve dnech 3. a 4. 1. jsou v ZŠ dny volna, uděleného ředitelkou školy.

 

10. 12.

 1. ročník

Vystříhat do desek písmeno N,n.

Vážení rodiče, v úterý 10. 12. 2018 je zrušen kroužek Mladý zdravotník. Hegarová

6. 12.

1. ročník

Vystříhat do desek písmeno Y,y.

 

Oznamujeme, že od 1. 12. dochází ke změně telefonního čísla vedoucí školní jídelny paní M. Tjaskové – neplatné bude číslo 775449374.

K odhlašování obědů a domluvě záležitostí, týkajících se školní jídelny, využívejte číslo 775235185.

Děkujeme.

 

29. 11.

Vážení rodiče,

ve škole se nám opět objevily vši, prosíme o důkladné prohlédnutí a případné vymytí a vyčesání…Děkujeme!

Připomínáme, že ke škole máme do pondělí přistavený kontejner na sběr papíru. Děkujeme za případné příspěvky.

28. 11.

 1. ročník

Na pondělí do desek vystříhat znaménka . ? ! a všechny slabiky s m, l, s, p, t, j.

27. 11.

Vážení rodiče,

ve středu 5. 12. bude ve škole probíhat „Mikulášská výuka“…budeme rádi, když děti přijdou v nějakém přestrojení, které k tomuto dni patří.

Děkujeme za spolupráci :-)!

1. ročník

Vystříhat do desek písmeno J, j.

22. 11.

 1. ročník

Na pondělí prosím vystříhat písmeno T, t.

9. 11.

Prosíme o podpis v ŽK a Notýscích – „jiná sdělení“.

Všichni žáci si do pátku 16. 11. přinesou do školy krabici (např. od bot) přiměřené velikosti a balicí papír na obalení této krabice + klubíčko vlny k výrobě ozdoby na obecní vánoční strom.

1. ročník

Připravte dětem do pouzdra pero, NE GUMOVACÍ, nejlépe Tornádo, mohou být i dvě. Nedávejte ZMIZÍK!!!

 

8. 11.

Prosíme, aby děti přinesly do školy 4 roličky toaletního papíru – docházejí nám již zásoby z loňského školního roku. Děkujeme.

1. ročník

Prosím o dva obalené sešity č. 511 do Čj. Děkuji. Hegarová

 

1. – 2. ročník – podepsat v Notýsku strany 25, 28, vyplnit úvodní stranu, obalit

3. – 4. ročník – podepsat v ŽK strany 24, 32, vyplnit úvodní stranu, obalit

Školní řád je k nahlédnutí na stránkách školy a v prostoru šaten.

1. – 4. ročník

 • učebnice – podepsat vzadu v tabulce, obalit
 • pracovní sešity – podepsat na přední straně, obalit

Přinést 30,- Kč na výukový program „Cizokrajná zvířata“.

1. ročník

 • sadu písmen nechat i se zásobníkem zatím doma, NESTŘÍHAT
 • číslice vystříhat do zásobníku, necháme ve škole
 • každý den prohlédnout všechny pracovní sešity, domácí úkol značíme zeleným puntíkem, vypracovaný úkol rodiče podepíší

Vážení rodiče,

upozorňujeme, že v Řádu školní družiny byl stanoven způsob mimořádných odchodů takto:

Pokud žák odchází ze školní družiny mimo dobu stanovenou v zápisním lístku (např. dříve), předloží paní učitelce/vychovatelce Propustku podepsanou zákonným zástupcem. Propustka zůstává uložena ve škole. Formulář je stejný pro školu i školní družinu a bude ke stažení na webu i přístupný v prostoru šaten.

Děkujeme za spolupráci.

 1. ročník

Vážení rodiče, prosím o vyplnění dotazníku, který posílám po dětech v Notýsku – obsahuje údaje nutné pro dovyplnění školní matriky a nebyly součástí Žádosti o přijetí do ZŠ.

Děkuji. Hegarová

Děkujeme paní Onderkové za zápis z třídních schůzek, konaných 11. 9.. Rodiče, kteří se schůzek nezúčastnili, si mohou domluvit návštěvu školy a do zápisu nahlédnout, aby byli o probraných záležitostech informováni.

13. 9.

Prosím, aby si děti do pracovní výchovy přinesly : hliněný květináč  s podmiskou, průměr cca 10 cm, může být i starší.

2. a 3. ročník 18. 9.

1. a 4. ročník 19. 9.

Děkuji. Sedmíková.

14. 9.

Vážení rodiče, ve škole dnes proběhl výukový program „Cizokrajná zvířata“. Původní cena na žáka byla 30 Kč, aktuální cena byla ale 17 Kč/žák. Zbytek vybraných peněz byl přidán k penězům „za sběr“ a bude použit pro uhrazení objednaného autobusu na výukový program, který je pro celou ZŠ objednaný na  12. 10. v Brně.

 1. ročník

Na pondělí  vystříhat do desek písmeno M, m, desky nosit pravidelně do školy. Prosím o denní kontrolu všech pracovních sešitů – zadaných domácích úkolů. Děkuji. Hegarová

18. 9.

Vážení rodiče,

ve fotogalerii si můžete prohlédnout  fotografie z nového školního roku.

ŘŠ je během své nepřítomnosti ve výuce zastupována p. učitelkou E. Mecerodovou – v záležitostech výuky se tedy obracejte přímo na ni. Využijte školní telefon, případně email emecerodova@zspribramnamorave.cz. Děkuji. Hegarová

1. ročník

Vystříhejte do zásobníku písmena : A,a, L, l. Další napíše E. Mecerodová do deníčku.

Pro všechny k vysvětlení práce v Čj:

opis = psaní z psacího písma psacím písmem

přepis = psaní z tiskacího písma psacím písmem

diktát = psaní diktovaného textu (hláska/písmeno, slabika, slovo – u 1. ročníku, věta) psacím písmem se správnými tvary písmen a dodržením gramatických pravidel

Pro zájemce o kroužky v ZŠ Příbram:

Nabídka všech kroužků,  které jsou plánované  v ZŠ Příbram, je na webových stránkách DDM Zastávka.

Děti se do kroužku hlásí přímo v DDM Zastávka – přes webové stránky a přihlašování je možné pouze do pátku 21. 9.!

Pokud nebude kapacita kroužku naplněna, kroužek v ZŠ Příbram nebude otevřen.

8. 10.

Do 11. 10. prosíme o 100,- Kč na objednaný výukový program v domě ekologické výchovy Lipka (Brno). Doprava vlastním autobusem je hrazena z peněz vybraných za sběr. Případné informace podá p. uč. Špačková.

9. 10.

V pátek 12. 10. pojedou všichni žáci školy na výukový program „Jak roste chléb“, objednaný v domě ekol. výchovy Lipka v Brně (www.lipka.cz). Odjezd autobusu je v 8.00 hodin od školy a předpokládaný návrat ve 13.30 hod. Oběd je domluven po návratu do školy, družina zůstává v provozu.

S sebou: přezůvky, svačina, pití.

Děkujeme. M. Špačková

16. 10.

 1. ročník

Na čtvrtek 18. 10. vystříhat do desek písmeno P, p.

18. 10.

Prosím, aby si na příští týden přinesly všechny děti do pracovní výchovy 10 -15 vylisovaných listů menší velikosti.

Děkuji, Sedmíková.

1. ročník

Prosím, aby měly děti na psaní v pouzdře dvě OŘEZANÉ tužky! Děkuji. Hegarová

19. 10.

Žádáme rodiče všech žáků, aby klasifikaci, zapsanou v Notýsku a Žákovské knížce, potvrdili minimálně jednou za měsíc svým podpisem.

Děkujeme za spolupráci.

22. 10.

Upozorňujeme, že se ve škole objevily vši. Žádáme rodiče o důkladnou a opakovanou kontrolu všech dětí.

Děkujeme za spolupráci.

23. 10.

V pátek 26. 10. proběhne ve škole tematický den ke 100. výročí vzniku republiky. V tento den nebude probíhat výuka podle rozvrhu, děti si nebudou brát učení, pouze psací potřeby. Vyučování ukončí všechny ročníky v 11. 40 hodin, družina zůstává v běžném provozu.

Informace k platbě dopravy na výukový program v Brně : doprava byla hrazena z peněz vybraných za sběr, ze zůstatku za program „Cizokrajná zvířata“ a z třídního fondu. Vyučtování bude k nahlédnutí na třídních schůzkách.

1. ročník

Na čtvrtek 25. 10. vystříhat písmeno U, u.

Prosím o  přípravu do výuky: skládejte doma slabiky a slova z vystříhaných písmen, je třeba denně číst!

1.11.

 1. ročník

Na pondělí 5. 11. vystříhat písmeno I, i. Obalit novou písanku, prosím o kontrolu psacích potřeb, je třeba tenká ořezaná tužka.

Od příštího týdne budeme potřebovat také fix na bílou tabuli a hadřík na mazání – ze seznamu pomůcek pro 1. třídu.

5. 11.

Prosím, aby si všechny děti přinesly ve středu do Pv roličku od toaletního papíru. Děkuji. Sedmíková

V pátek 9. 11. proběhne pro všechny žáky ZŠ workshop – ve spolupráci s KJM Brno, v rozsahu jedné vyučovací hodiny. Akce je zdarma. Žáci se na aktivitách vystřídají, do školy si berou všechny věci k výuce dle rozvrhu.

3. ročník

Do pondělí 12. 11. prosím o pořízení jednoho velkého (A4) nelinkovaného sešitu – na vyjmenovaná slova.

8. 11.

Vážení rodiče, od dnešního dne jsou nové příspěvky vždy v úvodní části zpráv.