Školská rada

Členové školské rady

• za zřizovatele jmenována p. Ivana Hvězdová
• za zákonné zástupce zvolena p. Andrea Nenkovská, DiS
• za školu zvolena p. Mgr. Michaela Špačková

Funkce ve školské radě

předseda: Andrea Nenkovská, DiS.
člen: Ivana Hvězdová
člen: Mgr. Michaela Špačková

Funkční období

Školská rada byla zvolena na funkční období do 31. 5. 2022.

 

Jednací řád školské rady – 2020
Zápis z prvního zasedání školské rady – 31. srpna 2020
Zápis z prvního zasedání školské rady – 3. února 2020
Zápis z prvního zasedání školské rady – 24. června 2019
Školská rada – školský zákon
Zřizovací listina Školské rady
Volební řád pro volby členů Školské rady