Zrušení třídních schůzek

Třídní schůzky pro rodiče žáků ZŠ plánované na 14.1.2021 se z důvodu přetrvávajících protiepidemiologických opatření ruší. Rodiče se mohou informovat na prospěch telefonicky u jednotlivých vyučujících.