Škola v době předvánoční

Svět kolem nás je plný nových událostí a naše škola nestojí stranou.

V listopadu byli naši žáci na vzdělávacím programu v Lipce v Brně. Na 12.11. nachystal tým z MŠ pod vedením Martiny Křivánkové akci Svatý Martin i s drobnou strašidelnou cestou. Hned následující den jsme v dušičkovém počasí sázeli ovocné stromy, protože Stopa v krajině se přesunula na tento termín. Ti nejotužilejší si ještě opekli klobásky u společného ohníčku. Asi není náhoda, že mezi těmi nejvytrvalejšími byli i žáci, kteří se zapojili do celostátní soutěže Hecni se, zaměřené na zdravý pohyb. V listopadu proběhla i další dvě setkání s hlínou s paní Murycovou. Ani v prosinci jsme nezaháleli, přestože jsme museli reagovat na měnící se podmínky v důsledku pandemie. Zrušili jsme vánoční dílničky a zpívání v kapli. Ale navzdory nepřející pandemické situaci se 10. a 11. 12. uskutečnil vánoční prodej dětských a žákovských výrobků, díky spolupráci se zřizovatelem, v zasedací místnosti OÚ. Výrobky z MŠ mají dlouhodobě vysokou úroveň a k ní se letos přidaly i ty z produkce žáků, pod vedením Zdeňky Dvořákové. Prodalo se téměř vše. Děkujeme. 16. 12. zavítali žáci do Vidy v Brně. Vida popularizuje vědu a umožňuje návštěvníkům doslova si ji osahat a vyzkoušet. K zaplacení jsme využili peníze získané za sběr papíru. Kromě všeobecné expozice nás čekaly i dvě laboratoře a vědecký interaktivní kvíz. Stejný den odpoledne proběhnul Vánoční lukostřelecký turnaj.

Ještě bych rád zmínil, že Kuba Rotter získal cenu redakční rady v regionální výtvarné soutěži povodí Moravy „Voda štětcem a básní“.

22. 12. předvedou žáci malé představení pro děti z MŠ, uděláme si besídku a potom se rozejdeme snad s vánoční radostnou jiskrou v srdci domů.

Za tým pracovníků naší školy přeji radost i Vám všem.

Radovan Šmíd