Plánované školní akce leden 2022

12.1.2022 – AJ s rodilým mluvčím

13.1.2022 – vystoupení pro ZŠ – Tónohraní

13.1.2022 – spaní ve škole

20.1.2022 – třídní schůzky v 17 hod.

31.1.2022 – ukončení pololetí, předání výpisů vysvědčení.

Podrobné informace budou průběžně zveřejňovány.