Plánované akce na měsíc červen 2022

Plánované akce na měsíc červen 2022:

  • 2. 6. 2022 – Třídní schůzky v 16.30 hod
  • 9. 6. 2022 – Schůzka rodičů dětí nastupujících do 1. třídy v 16.00 hod
  • 17. 6. 2022 – Školní výlet Hrad Veveří
  • 23. 6. 2022 – Zahradní slavnost, Školní akademie
  • 30. 6. 2022 – Vysvědčení, ukončení školního roku

Doplňující informace k akcím budou včas zveřejněny.