Informace o výtěžku za sběr papíru

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás informovat o finančním výtěžku za sběr papíru.

V letošním roce jsme obdrželi částku 1500,- Kč, která byla použita ke snížení částky za školní výlet Veveří.

 

  • Rozpočet výletu na jednoho žáka                  575,- Kč
  • sběr papíru na jednoho žáka                          -75,- Kč

Celkem vybíráno                                                    500,- Kč

 

Velice děkujeme všem, kdo se sběru zúčastnil.