Organizace týdne od 27. – 30. 6. 2022

  • 27. 6. 2022 – plavání
  • 28. 6. 2022 – vycházka – s sebou vhodné oblečení,

čepice, špekáček, pití

Doba vycházky cca 4 vyučovací hodiny.

  • 29. 6. 2022 – odevzdávání učebnic

Žáci budou mít 4 vyučovací hodiny.

  • 30.6. 2022 – předávání vysvědčení cca 1 vyučovací hodina

Školní družina tento den do 11.40 hod., poté oběd.