Program indikované primární prevence

Dne 13. 2. 2023 bude v naší škole realizován Program indikované primární prevence, zaměřený na vztahy ve třídě.

Realizovat jej budou odborní pracovníci z PPP – pedagogicko psychologické poradny Sládkova Brno.

Pokud souhlasíte, aby se vaše dítě zúčastnilo tohoto programu, musíte podepsat Informovaný souhlas.

Formulář posíláme po žácích domů.