Masopust 2023

Masopustní rej

V úterý 21. 2. v odpoledních hodinách se před budovou základní školy začaly scházet masopustní maškary. Co účastník, to originální přestrojení. Hojný průvod, který tvořilo 20 dětí, učitelé ze základní školy, 5 dětí nenavštěvující naši školu a 8 rodičů, se za doprovodu zpěvu a hudebních prvků vydal na pochod Příbramí. Zpěvem a kytarou nás doprovázeli dva „mexičtí hudebníci.“ Obešli jsme skoro celou vesnici, měli jsme 14 hudebních zastavení, které byly spojeny s občerstvením typické pro masopust – koláče, koblížky a klobásky. Veselé masky ušly dlouhých 5,5 km a za stmívání se vracely zpátky ke škole. Podle počtu zúčastněných lze říct, že se jednalo o velmi zdařilou akci.

Lucie Chmelíčková