TLC Kids doučování angličtiny

Vážení rodiče,

naše škola je zapojena do projektu „On-line doučování angličtiny zdarma“, který je plně financován organizací MAS Brána Brněnska z.s. z projektu MAP Rosice II. a realizovaný jazykovou školou TLC Kids. Přihlašování na www.tlckids.cz/doucovani.

Doučování probíhá jako týdenní kurz, od pondělí do pátku, 2 vyučovací hodiny/den, v termínu od 19.července do 27. srpna 2021. Termín si zvolí rodiče dle svého uvážení přímo na přihlašovacím portále. Pro maximální intenzitu výuky mají skupiny 6 žáků. Cílem je pomoci dětem zopakovat si látku z předchozího školního roku. Doučování vedou čeští lektoři a rodilí mluvčí TLC Kids. Uzávěrka přihlášek je 28.5.2021, ale již nyní jsou poslední volná místa, pokud tedy máte zájem, prosím přihlaste své dítě co nejdříve.
Veškeré dotazy prosím směřujte na TLC Kids, https://www.tlckids.cz/kontakt/

 


ZŠ a MŠ v době pandemické

Na rozdíl od většiny škol jsme mohli učit prezenčně až do konce února. Takže zátěž na rodiče padla až od 1. 3. Bohužel jsme i my museli zrušit nebo zatím přeložit řadu vystoupení, aktivit nebo akcí, jako např. Den vody, Zasaď si svůj strom, Setkání se sochařem, Květinový koberec pro motýly atd. Je ale jasné, že musíme být nachystaní, protože při uvolnění opatření budeme mezi prvními otevřenými školami, a to až do 5. ročníku.

A co je u nás nového?

Máme teď už obě učebny vybavené počítači pro práci žáků. Takže nejsme odkázáni na střídání se v jedné počítačové učebně, jako na velkých školách. V jarním období začne zřizovatel (obec) přeměňovat domeček na školní zahradě na žákovské dílny. Na jejich vybavení nářadím se bude velkou měrou podílet MAS (Místní akční skupina Brána Brněnska). Ta už nám v současné době pomáhá s projektem rodilých mluvčích, kteří při pravidelných setkáních obohacují výuku anglického jazyka. Na dílny bude navazovat zastřešení venkovního prostoru pro výtvarnou práci realizovanou jako součást běžné výuky, ale i např. pro sochaření s akademickým sochařem panem Patrikem Vlčkem, které jsme tak příjemně rozběhli už v loňském školním roce. A spolupráce má přesah i do dalšího období. S výtvarnem si u nás velmi rozumí nejen paní učitelka Zdeňka Dvořáková, ale i paní učitelka Markéta Kozáková, která nastoupila od 1. 3. 2021. Zatím jen na několik hodin, ale s potenciálem dalšího rozšíření.

Díky dotaci zajištěné zřizovatelem, proběhne v létě v učebně 1. třídy výměna podlahy, elektrických rozvodů, dojde ke snížení stropů a učebna se vymaluje. Příští rok čeká tuto omlazující kůru učebna druhá. Dnes byly doručeny nové skříně a police do učebny pro prvňáčky, které nahradí ty staré, z doby umakartové. V MŠ se v prosinci kromě skříní a skříněk nahradily i staré jídelní stoly.

A ještě malá zmínka k zápisu do 1. tříd. Proběhne 13. 4. 2021 bez přítomnosti dětí. Ty se ale už teď mohou těšit na paní učitelku Špačkovou. Pro snadnější adaptaci na nové prostředí připravila pro předškoláky, kteří se budou hlásit na naši školu, předškolní skupinky (hravou formou vedená setkání v jejich budoucí třídě). Podrobnosti k zápisu jsou na stránkách školy.

Momentálně prochází MŠ a ZŠ kompletní dezinfekcí. Místnost po místnosti, předmět po předmětu, detail po detailu. A současně škola i školka učí distančně. Jak? O tom snad napíšu příště.

Za celý náš kolektiv přeji všem odvahu, sílu a trpělivost v překonávání hrbolků či hrbolů na cestě.

 

Radovan Šmíd


Mléko do škol, Ovoce do škol

Stejně jako předchozí roky, je i v letošním školním roce naše škola zapojena do projektů „Mléko do škol“ ( www.laktea.cz ) a „Ovoce do škol“ (www.ovoceazeleninadoskol.cz).

Žáci budou dostávat jeden mléčný výrobek/ovoce, zeleninu za týden zdarma, vždy o velké přestávce.

Objednávat se začne koncem září. V případě zájmu, lze objednat i jiný dotovaný mléčný výrobek, na který má žák nárok v celkové hodnotě 307,50 Kč za školní rok, viz. www.laktea.cz

V případě zájmu kontaktujte pí. M. Špačkovou.