Předplavecký výcvik

PLAVÁNÍ JAKO SOUČÁST VÝUKY V ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLE

Naše škola každoročně organizuje pro děti předplaveckou přípravu (děti Mš a 1. a 2. ročník Zš) a plaveckou výuku ( 3.-5. ročník Zš ) v bazénu Laguna plaveckého areálu Třebíč. Děti jsou rozděleny do skupin dle schopností a věku. Výuka je jim maximálně přizpůsobena. Po celou dobu vede děti kvalifikovaná plavecká instruktorka, která zodpovídá za výuku a paní učitelky jí pomáhají s dozorem v době přestávky a dle individuálních potřeb dítěte.

Záměr – seznámit děti hravou formou s vodou, vytvořit si trvalý, kladný vztah k vodě, odstranit strach z toho, že se nacházíme v jiném prostředí
Časový rozsah: 45 minut, Zš 2x 45 min
Počet lekcí: 9
Kurz probíhá podle dohody s vedením bazénu plavecké školy.
V předplavecké přípravě vždy vycházíme z psychologické charakteristiky dětí, vyspělosti pohybových schopností. Dominantní činností pro mladší děti je hra. Děti si osvojují vhodné sociální chování odpovídající dané situaci, učí se respektovat ostatní děti, podřídit se pravidlům, spolupracovat.
V předplavecké přípravě děti získávají návyky a zkušenosti, které pomohou v další výuce plavání. Jde v první řadě o seznámení se s vodou, získávání zkušeností, jak se ve vodě chovat,
u některých dětí může jít také o překonání strachu z vody.
Děti se naučí, jaké má voda vlastnosti, naučí se do ní dýchat, začnou splývat, někdo se dokáže i potopit pro hračku pod vodu. Všechny tyto dovednosti se děti učí hravou formou. Hloubka vody je přiměřená výšce dětí, vždy dosáhnou na dno. Při cestování autobusem a převlékání se, děti se naučí sebeobsluze, udržet pořádek kolem sebe, být opatrný nejen na sebe, ale i na své kamarády.
Plavecká výuka pro Zš je povinná ve 3. a 4.ročníku (osvobozeny jsou děti se zdravotním znevýhodněním na základě lékařské zprávy.)
Seznamují se zde ze základními plaveckými styly dle osnov Tv a ŠVP. Získají a prohlubují se zde dovednosti bezpečného a ohleduplného chování ve vodě a získají tak jednu z dalších svých přirozených dovedností k rozvíjení své osobnosti.

Potřeby pro děti jsou:

  • plavky
  • ručník
  • tekuté mýdlo
  • koupací čepice (děti s dlouhými vlasy)
  • svačinu (děti z MŠ mají svačinu školní)
  • pití

Předplavecká příprava je zařazována na dopolední hodiny a je dobrovolná na základě zájmů rodičů a zdravotního stavu dítěte.
Výcvik hradí OU Příbram na Moravě, dopravu rodiče.