Plánované školní akce leden 2022

12.1.2022 – AJ s rodilým mluvčím

13.1.2022 – vystoupení pro ZŠ – Tónohraní

13.1.2022 – spaní ve škole

20.1.2022 – třídní schůzky v 17 hod.

31.1.2022 – ukončení pololetí, předání výpisů vysvědčení.

Podrobné informace budou průběžně zveřejňovány.


Sjezd Ježíšků

Od středy 22.12. bude na hřišti školy umístěna hra pro cíl svátečních procházek „SJEZD JEŽÍŠKŮ“
Děti s rodiči se zde dozví, jak se v různých končinách Světa slaví vánoce, jak vypadá a kdo zde naděluje dárečky.
Bude zde i kvíz a několik aktivit, které si můžete s dětmi zahrát.
Přejeme vám hezkou zábavu.
Učitelky ze školky

Škola v době předvánoční

Svět kolem nás je plný nových událostí a naše škola nestojí stranou.

V listopadu byli naši žáci na vzdělávacím programu v Lipce v Brně. Na 12.11. nachystal tým z MŠ pod vedením Martiny Křivánkové akci Svatý Martin i s drobnou strašidelnou cestou. Hned následující den jsme v dušičkovém počasí sázeli ovocné stromy, protože Stopa v krajině se přesunula na tento termín. Ti nejotužilejší si ještě opekli klobásky u společného ohníčku. Asi není náhoda, že mezi těmi nejvytrvalejšími byli i žáci, kteří se zapojili do celostátní soutěže Hecni se, zaměřené na zdravý pohyb. V listopadu proběhla i další dvě setkání s hlínou s paní Murycovou. Ani v prosinci jsme nezaháleli, přestože jsme museli reagovat na měnící se podmínky v důsledku pandemie. Zrušili jsme vánoční dílničky a zpívání v kapli. Ale navzdory nepřející pandemické situaci se 10. a 11. 12. uskutečnil vánoční prodej dětských a žákovských výrobků, díky spolupráci se zřizovatelem, v zasedací místnosti OÚ. Výrobky z MŠ mají dlouhodobě vysokou úroveň a k ní se letos přidaly i ty z produkce žáků, pod vedením Zdeňky Dvořákové. Prodalo se téměř vše. Děkujeme. 16. 12. zavítali žáci do Vidy v Brně. Vida popularizuje vědu a umožňuje návštěvníkům doslova si ji osahat a vyzkoušet. K zaplacení jsme využili peníze získané za sběr papíru. Kromě všeobecné expozice nás čekaly i dvě laboratoře a vědecký interaktivní kvíz. Stejný den odpoledne proběhnul Vánoční lukostřelecký turnaj.

Ještě bych rád zmínil, že Kuba Rotter získal cenu redakční rady v regionální výtvarné soutěži povodí Moravy „Voda štětcem a básní“.

22. 12. předvedou žáci malé představení pro děti z MŠ, uděláme si besídku a potom se rozejdeme snad s vánoční radostnou jiskrou v srdci domů.

Za tým pracovníků naší školy přeji radost i Vám všem.

Radovan Šmíd


Vánoční lukostřelecký turnaj

Ve čtvrtek 16. 12. 2021 se uskutečnil Vánoční lukostřelecký turnaj v tělocvičně naší školy.

Soutěžilo se ve 3 věkových kategoriích a po pěti kolech, kdy se střídaly terče i vzdálenosti, byly vyhodnoceni tito střelci:

Kategorie 1.třídy:

1. Lukáš Votava

2. Dan Pelikán

3. Klárka Věrná

 

2. Kategorie 2. tříd:

1. Jan Tobias Jelínek

1. Milan Doležal

 

3. Kategorie 3. – 6. tříd:

1. Sabina Čechová

1. Kristýna Kozáková

2. Samuel Kozák

3. Sebastian Sekerka

3. Daniel Dobrovolný

 

Všichni střelci si vystříleli sladké ceny a diplomy.

 


Plánované akce na měsíc prosinec

Plánované akce na měsíc prosinec:

  • 6. 12. 2021 – Mikulášská hra
  • 7. 12. 2021 – 2. blok Setkání s hlínou
  • 8. 12. 2021 – AJ s rodilým mluvčím
  • 10. 12. 2021 – divadlo Kejkle (uskuteční se podle momentální situace, budeme včas informovat)
  • 16. 12. 2021 – Vida Brno (uskuteční se podle momentální situace, budeme včas informovat)
  • 20. 12. 2021 – Vánoční dílničky ( uskuteční se podle momentální situace, budeme včas informovat)
  • 22. 12. 2021 – Třídní besídky
  • 23. 12. 2021 – Vánoční prázdniny