Plán akcí na měsíc červen 2023

Předběžný plán akcí na měsíc červen 2023:

 • 2. 6. 2023 – Učíme se venku
 • 7. 6. 2023 – Beseda o ilustrování knih
 • 9. 6. 2023 – AJ s rodilým mluvčím
 • 12. 6. 2023 – Táto ukaž mi to – práce s nářadím a dřevem 16.00 – 17.30 hod
 • 21. 6. 2023 – Zahradní slavnost, akademie
 • 23. 6. 2023 – Vernisáž, Půdní divadlo
 • 26. 6. – 28. 6. 2023 – Škola v přírodě – SKRYJE
 • 29. 6. 2023 – Olympiáda pro MŠ
 • 30. 6. 2023 – Vysvědčení

Podrobné informace k jednotlivým akcím budou dodatečně zveřejněny.


Přerušení provozu MŠ

Vážení rodiče,

po předchozím projednání se zřizovatelem podle § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění a v souladu se školním řádem.

Z důvodu stavebních prací bude ve dnech

 

10. 7. – 1. 9. 2023

Přerušen provoz mateřské školy

 

V Příbrami na Moravě 16. 5. 2023

Mgr. Radovan Šmíd, ředitel školy


Plánované akce na měsíc květen 2023

Plánované akce na měsíc květen 2023:

 • 5. 5. 2023 – AJ s rodilým mluvčím
 • 12. 5. 2023 – Učíme se venku
 • 13. 5. 2023 – Růže zámecké paní v Kuřimi
 • 15. 5. 2023 – Testování 5. ročníku s ČŠI
 • 18. 5. 2023 – Lipka Jezírko ZŠ a MŠ
 • 19. 5. 2023 – AJ s rodilým mluvčím, Focení ZŠ a MŠ v 8.00 hod
 • 20. 5. 2023 – Cyklovýlet
 • 23. 5. 2023 – AJ s rodilým mluvčím
 • 25. 5. 2023 – Třídní schůzky v 17.00 hod
 • 26. 5. 2023 – AJ s rodilým mluvčím
 • 31. 5. 2023 – Beseda o včelách, vybíráme 30,- Kč

Podrobnější informace k jednotlivým akcím budou dodatečně zveřejněny.


Zápis do MŠ

Zápis do MŠ Příbram na Moravě

                  pro školní rok 2022/2023

 se koná ve středu 10. 5. 2023

od 14.00 – do 17.00 hod.

v jídelně školy

 

Přihlášku je možné podat následujícími způsoby:

 • osobním podáním
 • poštou
 • e-mailem s elektronickým podpisem
 • do datové schránky školy (ID:jrbvhky)

Při osobním podání si přineste s sebou k zápisu občanský průkaz, rodný list dítěte, vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání.

Děti budou přijímáni dle „Kritérií pro přijímání k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023“. Kritéria, žádost o přijetí i další informace si můžete stáhnout na webových stránkách školy www.zspribramnamorave.cz v sekci MŠ Zápis do mateřské školy.


Plavání, plavecká škola Laguna Třebíč

Plavání, plavecká škola Laguna Třebíč

 

Zahájení kurzu 17. 4. 2023. Plavání bude probíhat každé pondělí, celkem 10 lekcí. Odjezd autobusu v 8:15 hod, návrat cca 12:30 hod. po první lekci možná úprava časů.

Cena kurzu:

Pro MŠ 1 100,- Kč, záloha činí 550,- Kč.

Pro ZŠ 1. a 2. ročník 1 200,- Kč, záloha činí 600,- Kč.

 1. ročník 1 500,- Kč, záloha činí 750,- Kč

Zřizovatel (obec) hradí část plaveckého výcviku a část dopravy ve výši 50 000 Kč. Rodiče dětí a žáků hradí zbývající část.

Co s sebou: batoh, ručník, plavky, mýdlo, svačina, pití, 2 igelitové sáčky, čestné prohlášení zákonného zástupce o zdravotním stavu svého dítěte.

Žáci během výcviku nesmí mít řetízky, náušnice, prsteny, náramky.

Žáci budou poučeni o bezpečnosti.