Organizace týdne od 27. – 30. 6. 2022

  • 27. 6. 2022 – plavání
  • 28. 6. 2022 – vycházka – s sebou vhodné oblečení,

čepice, špekáček, pití

Doba vycházky cca 4 vyučovací hodiny.

  • 29. 6. 2022 – odevzdávání učebnic

Žáci budou mít 4 vyučovací hodiny.

  • 30.6. 2022 – předávání vysvědčení cca 1 vyučovací hodina

Školní družina tento den do 11.40 hod., poté oběd.


Informace o výtěžku za sběr papíru

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás informovat o finančním výtěžku za sběr papíru.

V letošním roce jsme obdrželi částku 1500,- Kč, která byla použita ke snížení částky za školní výlet Veveří.

 

  • Rozpočet výletu na jednoho žáka                  575,- Kč
  • sběr papíru na jednoho žáka                          -75,- Kč

Celkem vybíráno                                                    500,- Kč

 

Velice děkujeme všem, kdo se sběru zúčastnil.

 


Zápis dětí z Ukrajiny do ZŠ a MŠ Příbram na Moravě

ZŠ a MŠ Příbram na Moravě, okres Brno – venkov

příspěvková organizace

 

Zápis dětí z Ukrajiny do 1. třídy ZŠ a do MŠ (počet volných míst 0)

  1. Prezenčně dne 29. června 2022 od 14.00 do 17.00 hod. v budově školy.
  2. Distanční formou do 29. června 2022 – lze doručit žádost o přijetí poštou, elektronicky s uznávaným elektronickým podpisem, datovou schránkou.

 

Bližší informace naleznete v oznámení pro ZŠ a