Režim dne mateřské školy

Uspořádání dne respektuje spontánní aktivity, využití situací, podnětů a nabídek činností z třídního kurikula a podporuje provádění činnosti venku.

 

6.30  –  9.40
Volné hry dětí, skupinové a individuální činnosti řízené učitelkou, pohybové aktivity, svačina.

9.40  –  11.40
Příprava na pobyt venku, aktivity na školní zahradě, vycházky do okolí, pohybové hry na hřišti, příprava na oběd.

11.40  – 12.15
Oběd.

12.15  – 12.30
Odvádění dětí po obědě.

12.15 – 14.30
Příprava na odpočinek, hygiena, poslech pohádek, četba z knih, odpočinek dětí.
Nespící děti vstávají podle individuální potřeby a mají klidnější zájmové aktivity, při kterých neruší spící děti.

14.30 – 16.00
Postupná svačina, individuální práce s dětmi, eventuální pobyt na zahradě, rozcházení dětí domů.

 

Harmonogram vydávání stravy:

9.00 hod. –  přesnídávka

11.40 hod. –  oběd

14.30hod. – odpolední svačina (individuálně)

 

Děti mají po celý den k dispozici termosku s nápojem. Nabízíme ovocný čaj, vodu, nebo ochucenou vodu.