Školská rada

Členové školské rady

• za zřizovatele jmenována p. Ivana Hvězdová
• za zákonné zástupce zvolena p. Marie Kněžíček Ryšková
• za školu zvolena p. Mgr. Markéta Kozáková

Funkční období

Školská rada byla zvolena na funkční období do 30. 9. 2025.

 

Jednací řád školské rady – 2020

Zápis ze zasedání školské rady 31. 1. 2024

Zápis ze školské rady 11.10. 2023

Zápis ze zasedání školské rady – 31. 10. 2022

Zápis ze zasedání školské rady – 4. 10. 2022
Zápis ze zasedání školské rady – 27. ledna 2022
Zápis ze zasedání školské rady – 6. září 2021
Zápis ze zasedání školské rady – 16. října 2020
Zápis ze zasedání školské rady – 31. srpna 2020
Zápis ze zasedání školské rady – 3. února 2020
Zápis ze zasedání školské rady – 24. června 2019
Školská rada – školský zákon
Zřizovací listina Školské rady
Volební řád pro volby členů Školské rady
Vyhodnocení voleb do školské rady 2022