Školská rada

Členové školské rady

• za zřizovatele jmenována p. Ivana Hvězdová
• za zákonné zástupce zvolena p. Marie Kněžíček Ryšková
• za školu zvolena p. Mgr. Markéta Kozáková

Funkční období

Školská rada byla zvolena na funkční období do 30. 9. 2025.

 

Jednací řád školské rady – 2020

Zápis ze zasedání školské rady 17. 4. 2024

Zápis ze zasedání školské rady 10. 4. 2024

Zápis ze zasedání školské rady 31. 1. 2024

Zápis ze školské rady 11.10. 2023

Zápis ze zasedání školské rady – 31. 10. 2022

Zápis ze zasedání školské rady – 4. 10. 2022
Zápis ze zasedání školské rady – 27. ledna 2022
Zápis ze zasedání školské rady – 6. září 2021
Zápis ze zasedání školské rady – 16. října 2020
Zápis ze zasedání školské rady – 31. srpna 2020
Zápis ze zasedání školské rady – 3. února 2020
Zápis ze zasedání školské rady – 24. června 2019
Školská rada – školský zákon
Zřizovací listina Školské rady
Volební řád pro volby členů Školské rady
Vyhodnocení voleb do školské rady 2022