Venkovní tělesná výchova

11.5. proběhla ve škola venkovní tělesná výchova. V současné době tělesná výchova ve škole ani jinak nejde. Tak proč se zastavovat zrovna u hodiny 11.5.? To proto, že hodinu vedly dvě lektorky ze Střediska volného času Rubikon z Rosic. A proč jsme je pozvali? Pro pestrost, osvěžení výuky, protože každý prst, který přitáhne děti k pohybu je dobrý. A jak hodina proběhla? To vám naznačí ve svém příspěvku Terka Patočková a Nela Nenkovská:

Jaký byl tělocvik s Klárou a Luckou

Na začátku jsme se seznámili a rozcvičili. Potom jsme hráli hry, které byly zábavné, např. skládali jsme v týmech naši školu a kapli. Tým, který poskládal dřív, vyhrál. Potom jsme hráli brouky. Chtěli bychom, aby se to zase někdy zopakovalo. Moc nás to bavilo.


Změna o přerušení provozu MŠ

Vážení rodiče,

Po předchozím projednání se zřizovatelem podle §3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění a v souladu se školním řádem bude ve dnech 

12.7. 31. 8. 2021

přerušen provoz mateřské školky.

     

V Příbrami na Moravě 18. 5. 2021                               Mgr. Radovan Šmíd – ředitel školy


Přerušení provozu MŠ

Vážení rodiče,

Po předchozím projednání se zřizovatelem podle §3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění a v souladu se školním řádem bude ve dnech 

5.7. 31. 8. 2021

přerušen provoz mateřské školky.

     

V Příbrami na Moravě 14. 5. 2021                               Mgr. Radovan Šmíd – ředitel školy


Nové výsledky zápisu 2021/2022

Výsledky zápisu k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022

 

Ke školnímu vzdělávání od 1. 9. 2021 byly přijaty děti s registračním číslem:

 

ZSMSP/4/ 2021

ZSMSP/5/ 2021

ZSMSP/6/ 2021

ZSMSP/7/ 2021

ZSMSP/8/ 2021

ZSMSP/9/ 2021

ZSMSP/10/ 2021

 

V Příbrami na Moravě 7. 5. 2021                                Radovan Šmíd    ředitel


Cyklohrátky

V sobotu 15. 5. 2021 od 14 – 16 hod. se na fotbalovém hřišti uskuteční dětská cyklistická soutěž, ve které děti budou moci ukázat své dovednosti.

Akce se mohou zúčastnit děti a žáci všech věkových kategorií. Nejlepší cyklisty čeká drobná odměna.

Co s sebou?   –   jízdní kolo, helmu na kolo a samozřejmostí je dobrá nálada a chuť soutěžit.

Akce se uskuteční pouze za příznivého počasí.

Děti mohou přicházet postupně během trvání akce.

Na všechny se velice těšíme

Kolektiv ZŠ a MŠ Příbram na Moravě

 


Výsledky zápisu pro školní rok 2021/2022

Výsledky zápisu k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022

 

Ke školnímu vzdělávání od 1. 9. 2021 byly přijaty děti s registračním číslem:

 

ZSMSP/4/ 2021

ZSMSP/5/ 2021

ZSMSP/6/ 2021

ZSMSP/7/ 2021

ZSMSP/8/ 2021

ZSMSP/9/ 2021

 

V Příbrami na Moravě 7. 5. 2021                                Radovan Šmíd    ředitel


Projektový den – Den Země

V pátek 23.4.2021 se děti z naší školy zúčastnily projektu DEN ZEMĚ.
Trasa začínala u budovy ZŠ. Postupně jsme se přemístili do okolí místní hájenky, kde se děti rozlosovaly do družstev.
S velkým nadšením pod vedením pedagogů plnily formou her a kvízů zadané úkoly. Na třech stanovištích si mohly ověřit znalosti z českého jazyka, matematiky a anglického jazyka.
Po takovém „vyčerpávajícím“ výkonu musela přijít zasloužená odměna. Samík Kozák byl jako správný zálesák pověřen rozděláním ohně pomocí křesadla a všichni si společně opekli špekáčky, klobásky, buřtíky, prostě co měl kdo k dispozici.
Následoval přesun k cíli naší cesty a tím byly vyhlášené příbramské studánky. Ty jsme za velké pomoci Sebíka, Domče a Kuby vyčistili, zbavili napadaného listí a kamenů. Naším přáním je uvést do provozu i další studánku, na které budeme v budoucnosti ještě pracovat.
Projektový den byl zakončen herním úkolem v lese a následoval odchod zpět do školy.

Všem dětem se tento den líbil a už se společně těšíme na další.
Za kolektiv Magda Tjasková

 

Foto zde:

Ze života školy 2020/2021


Čarodějnická stezka

Milí rodiče,
protože je konec dubna a s ním tzv. Čarodějnice, je víc než zřejmé, že se klasické „pálení čarodějnic“ neuskuteční.

Proto jsme dětem připravili „Čarodějnickou stezku“. Dozví se na ní něco zajímavého a také budou plnit úkoly, luštit tajenku.

Stezka se otevřena odpoledne 30.4. Bude jen na vás, kdy si ji s dětmi projdete. Start stezky je u brány školky a cíl je na hřišti u školy. Dalším vašim úkolem bude stáhnout si čtečku QR kódu do mobilu- teda kdo ji nemá 🙂

Můžete vaše děti na tuto stezku i obléct do kostýmů malých čarodějek a čarodějů, tak jako jsme to každoročně dělali v Mš a o co jsou bohužel letos připraveny. Úkolem je neshromažďovat se, ale užít si starou tradici, si přece nenecháme ujít, i když bude mít netradiční průběh.

Přeji vám hezký a nápaditý víkend.
S pozdravem Křivánková Martina

 


Škola v době prezenční

Co je nového?
Od 12. 4. jsme začali učit prezenčně, děti, žáky a zaměstnance testujeme dvakrát týdně.
Rodiče žáků 2. až 5. ročníku obdrželi e-mail s informací o možnosti týdenního letního doučování AJ v on-line podobě. Nabídka je od společnosti Kids, se kterou škola již úspěšně spolupracuje. Je zdarma a vřele ji doporučuji rychle využít. Počty jsou omezené. Se stejnou společností a opět i s MAS (místní akční skupina) jednáme o možnosti AJ i pro předškoláky v příštím školním roce.
Ještě v době distanční výuky se naše škola zúčastnila celostátní matematické soutěže Klokan 2021. V ní ve společné kategorii 2. a 3. tříd překvapil Samík Kozák, který bodově předčil i žáky 3. tříd.
Dne 13. 4. proběhl zápis žáků do 1. třídy. Do 1. ročníku je zapsáno 6 dětí, u dalších 5 se rozhoduje o odkladech. Od 22. 4. se rozbíhají pro zapsané děti předškolní skupinky s paní učitelkou Špačkovou.
Dne 23. 4. se uskuteční na škole projektový den s tématem Den Země. Jestliže počasí dovolí, proběhne výuka v přírodě. Jedním z cílů bude i vyčištění druhé studánky za rybníkem.
Dne 26. 4. se uskuteční pedagogická rada, která byla posunuta proti původnímu plánu z důvodu distanční výuky.
Doufám ve zlepšování zdravotní situace, aby se nám uvolnil prostor pro další akce a aktivity.

Zatím za velmi zdravý kolektiv vás zdraví
Radovan Šmíd