Plán akcí na měsíc březen 2023

Plán akcí na měsíc březen 2023:

  • 3. 3. 2023 – MŠ a ZŠ 1. ročník – Divadlo Barborka
  • 5. 3. 2023 – Dětský karneval pořádaný obcí
  • 8. 3. 2023 – ZŠ – AJ s rodilým mluvčím
  • 10. 3. 2023 – Jarní veršování, návštěva knihovny. Poučení o bezpečnosti. Beseda o Chile.
  • 13. 3. 2023 – Jarní prázdniny 13. – 19. 3.
  • 22. 3. 2023 – ZŠ – AJ s rodilým mluvčím (náhrada)
  • 23. 3. 2023 – Vítání jara – učíme se venku. Hovorové hodiny 16-18 hod.
  • 24. 3. 2023 – Finanční gramotnost program Rubiko Rosice, 2.-4. ročník, 10.00 – 12.30 hod., cena 100,- Kč
  • 29. 3. 2023 – MŠ – AJ s rodilým mluvčím, ZŠ – AJ s rodilým mluvčím (náhrada)

Podrobné informace k následujícím akcím budou průběžně zveřejněny.


Masopust 2023

Masopustní rej

V úterý 21. 2. v odpoledních hodinách se před budovou základní školy začaly scházet masopustní maškary. Co účastník, to originální přestrojení. Hojný průvod, který tvořilo 20 dětí, učitelé ze základní školy, 5 dětí nenavštěvující naši školu a 8 rodičů, se za doprovodu zpěvu a hudebních prvků vydal na pochod Příbramí. Zpěvem a kytarou nás doprovázeli dva „mexičtí hudebníci.“ Obešli jsme skoro celou vesnici, měli jsme 14 hudebních zastavení, které byly spojeny s občerstvením typické pro masopust – koláče, koblížky a klobásky. Veselé masky ušly dlouhých 5,5 km a za stmívání se vracely zpátky ke škole. Podle počtu zúčastněných lze říct, že se jednalo o velmi zdařilou akci.

Lucie Chmelíčková


Zápis dětí do 1. ročníku 2023/24

Zápis do ZŠ Příbram na Moravě

školní rok 2023/2024

Zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024 se bude konat
ve středu 12. dubna 2023 od 14:00 do 17:00 hodin v budově školy.

Zápis je pro všechny děti narozené od 1. 9. 201 6 do 31. 8. 2017.

Vše také najde v sekci Zápis do 1. ročníku.

Případné dotazy na: info@zspribramnamorave.cz nebo na tel.: 728 145 485
Těšíme se na vás


Spaní ve škole

Spaní ve škole

V úterý v odpoledních  hodinách dorazily děti zpátky do školy, na tradiční akci „Spaní ve škole.“ Akce se konala od 17:00 hodin, kdy děti si přinesly spací potřeby. Nejdříve se hrály kolektivní hry v podobě šifrování,poznávání koření, tajenka podle souřadnic, která děti dovedla do jídelny, kde si sami vyrobily večeři v podobě vajíčkové a šunkové pomazánky. Za doprovodu dvou kytar si děti zazpívaly známé písničky. Po večeři následovalo hledání pokladů, které mělo svítící efekt. Následovalo přichystání noclehů včetně talismanů z domova.  Některé děti se zúčastnily pouze herního večerního programu. Statečných 16 dětí se uložilo ke spánku. Nadšené, i když trošku ospalé děti se ráno vrhly na teplý čaj a snídani. Na programu se podílela Lucie, Markéta a pan ředitel.

Lucie Chmelíčková


Nabídka kroužku KUTÍLEK

Od 1. 3. otevíráme kroužek  KUTÍLEK zaměřený na práci se dřevem a ručním nářadím v naší školní dílně, a to vždy

ve středu od 13 do 14 hod.

Kapacita je zatím stanovena na 8 žáků z 5., 4. a 3. ročníku.

Pro případné doplnění kapacity ještě žáci 2. ročníku.

Cena na 3 měsíce činí 300,- Kč.

Kroužek bude veden pod DDM Zastávka, proto přihlášení je možné jen na jejich stránkách.


Masopustní průvod

Obracím se na vás s následující prosbou. Kdo z vás by mohl dne 21. 2. 2023 mezi 15.30 – 17.30 hod. přivítat doma při obchůzce vesnicí naše masopustní maškary.

Maškary vám zazpívají a vy je obdarujete koláčkem (škola je může i dodat).

Vítáni jsou i prarodiče.

Ozvěte se mi prosím na tel. 728 145 485.

 

Radovan Šmíd