Kroužek deskových her pro děti

Od příštího týdne rozjíždíme kroužek deskových her pro děti ve věku 6-15 let (příp. předškoláci v doprovodu rodičů). Potkávat se budeme každé pondělí (poprvé tedy 3.10.) od 17.30 do 19.00 v prostorách příbramské ZŠ. S sebou nepotřebujete nic než přezůvky, hry zajistí organizátoři a vězte, že výběr je opravdu pestrý! Přihlašovat do kroužku se můžete přes stránky DDM Zastávka. Kdo si není jistý, jestli je to pro něj, přijďte se nezávazně mrknout na první setkání a pak se rozhodnete. Těšíme se na vás!

 

S pozdravem Jana Kadaňková


Ukliďme Česko!

Ve středu 21. 9.  a ve čtvrtek 22. 9. 2022 proběhla v odpoledních hodinách podzimní akce „Ukliďme Česko“. Počasí bylo příznivé, tudíž akce byla opakována i druhý den ve čtvrtek. Trasa na úklid se konala v okolí obce Příbrami, kolem rybníku Kuchyňka i v okolí mlýna. Děti byly nadšené především z nalezených úlovků, soutěžili mezi sebou, kdo bude mít větší „odhozený poklad“.

Lucie Chmelíčková, asistentka pedagoga


Ukliďme Česko

Ve středu 21. 9. 2022 proběhne v rámci družiny akce Ukliďme Česko. Začátek bude ve 13.30 hod,

ukončení v cca 15.30 hod. Kdo se bude chtít zúčastnit i z nedružinových dětí, sraz ve 13.30 u školy.

Akce se bude konat pouze za příznivého počasí!!!


Vyhlášení voleb do školské rady

Vyhlášení voleb do školské rady

Základní a mateřská škola Příbram na Moravě
Okres Brno-venkov, příspěvková organizace
Vyhlašuje volby do školské rady.

Ředitel Základní školy mateřské školy Příbram na Moravě, Brno-venkov, příspěvkové organizace v souladu s §167 odst. 4 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním a středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění vyhlašuje volby do školské rady, kterými bude volen člen školské rady za zákonné zástupce.

Volby budou probíhat dle Volebního řádu pro volby členů školské rady, zřízené při ZŠ a MŠ Příbram na Moravě, okres Brno – venkov, příspěvková organizace. Volební řád bude pro účely voleb zveřejněn na webových stránkách školy a na úřední desce obce.

Průběh voleb bude zajišťovat tříčlenný přípravný výbor v čele s předsedou, který ustanoví ředitel školy a jeho složení bude zveřejněno na hlavní nástěnce školy.

Podání návrhů na kandidáty za zákonné zástupce je možné do 16. 9. 2022 v ředitelně školy. Jména kandidátů budou vyvěšena na hlavní nástěnce školy a na webových stránkách školy.

Datum konání voleb: 20.9. 2022
Doba konání voleb: 16:30 – 18:00 hod
Místo konání voleb: budova ZŠ, Příbram na Moravě
Způsob voleb: tajným hlasováním na základě rovného a přímého volebního práva
Vyhlášení voleb: 21.9. 2022 -hlavní nástěnka školy, webové stránky školy

V Příbrami na Moravě 20. 9. 2021

Radovan Šmíd, ředitel

 
Volební řád pro volby členů Školské rady

 


Plánované akce na měsíc září 2022

Plánované akce na měsíc září pro žáky ZŠ:

  • 1.9.2022 – slavnostní zahájení školního roku v 8 hod.
  • 2.9.2022 – třídnické hodiny, výuka 4 hod
  • 7.9.2022 – dopravní výchova Policie ČR, od 8 – 9 hod
  • 14.9.2022 – AJ s rodilým mluvčím
  • 15.9.2022 – třídní schůzky v 17 hod.
  • 19.9.2022 – v týdnu 19. – 23. 9. Ukliďme Česko, odpoledne dle počasí
  • 20.9.2022 – volba zástupce do školské rady
  • 28.9.2022 – Státní svátek
  • 29.9.2022 – opékání s loňskými žáky 5. třídy

Podrobné informace k plánovaným akcím budou postupně zveřejněny.