Kroužek deskových her pro děti

Od příštího týdne rozjíždíme kroužek deskových her pro děti ve věku 6-15 let (příp. předškoláci v doprovodu rodičů). Potkávat se budeme každé pondělí (poprvé tedy 3.10.) od 17.30 do 19.00 v prostorách příbramské ZŠ. S sebou nepotřebujete nic než přezůvky, hry zajistí organizátoři a vězte, že výběr je opravdu pestrý! Přihlašovat do kroužku se můžete přes stránky DDM Zastávka. Kdo si není jistý, jestli je to pro něj, přijďte se nezávazně mrknout na první setkání a pak se rozhodnete. Těšíme se na vás!

 

S pozdravem Jana Kadaňková


Ukliďme Česko!

Ve středu 21. 9.  a ve čtvrtek 22. 9. 2022 proběhla v odpoledních hodinách podzimní akce „Ukliďme Česko“. Počasí bylo příznivé, tudíž akce byla opakována i druhý den ve čtvrtek. Trasa na úklid se konala v okolí obce Příbrami, kolem rybníku Kuchyňka i v okolí mlýna. Děti byly nadšené především z nalezených úlovků, soutěžili mezi sebou, kdo bude mít větší „odhozený poklad“.

Lucie Chmelíčková, asistentka pedagoga


Ukliďme Česko

Ve středu 21. 9. 2022 proběhne v rámci družiny akce Ukliďme Česko. Začátek bude ve 13.30 hod,

ukončení v cca 15.30 hod. Kdo se bude chtít zúčastnit i z nedružinových dětí, sraz ve 13.30 u školy.

Akce se bude konat pouze za příznivého počasí!!!


Plánované akce na měsíc září 2022

Plánované akce na měsíc září pro žáky ZŠ:

 • 1.9.2022 – slavnostní zahájení školního roku v 8 hod.
 • 2.9.2022 – třídnické hodiny, výuka 4 hod
 • 7.9.2022 – dopravní výchova Policie ČR, od 8 – 9 hod
 • 14.9.2022 – AJ s rodilým mluvčím
 • 15.9.2022 – třídní schůzky v 17 hod.
 • 19.9.2022 – v týdnu 19. – 23. 9. Ukliďme Česko, odpoledne dle počasí
 • 20.9.2022 – volba zástupce do školské rady
 • 28.9.2022 – Státní svátek
 • 29.9.2022 – opékání s loňskými žáky 5. třídy

Podrobné informace k plánovaným akcím budou postupně zveřejněny.

 

 


Organizace týdne od 27. – 30. 6. 2022

 • 27. 6. 2022 – plavání
 • 28. 6. 2022 – vycházka – s sebou vhodné oblečení,

čepice, špekáček, pití

Doba vycházky cca 4 vyučovací hodiny.

 • 29. 6. 2022 – odevzdávání učebnic

Žáci budou mít 4 vyučovací hodiny.

 • 30.6. 2022 – předávání vysvědčení cca 1 vyučovací hodina

Školní družina tento den do 11.40 hod., poté oběd.