Rozsvěcování stromečku

Začátkem měsíce prosince tedy po první adventní neděli proběhlo tradiční rozsvěcování vánočního stromečku. Tato vánoční akce byla kvůli covidové odmlce znovu obnovena. Tato událost se konala na návsi ve středu vesnice, kde byl rozsvícen vánoční strom. Žáci společně s pedagogickým doprovodem zazpívali vánoční písně a zarecitovali básně. Písně zazněly v doprovodu kytary paní učitelky Kozákové. Nad celým školním sborem dohlížel pan ředitel. Vánoční atmosféru nám přiblížili žáci Ema Němcová, Klára a Kristýna Věrná, Valérie Jedličková, Adéla Rousová, Barbora Rotterová a v mužském zastoupení Dan Pelikán, Lukáš Votava, Milan Doležal a Pavel Škorec. K muzice také patří pohoštění, o které se postarali žáci starších ročníků, pod přísným dohledem paní učitelky Dvořákové a také děti z mateřské školy. Nápoje a další občerstvení obstaral obecní úřad Příbram. Snad se příští rok znovu setkáme v takovém hojném počtu.

Lucie Chmelíčková