Venkovní tělesná výchova

11.5. proběhla ve škola venkovní tělesná výchova. V současné době tělesná výchova ve škole ani jinak nejde. Tak proč se zastavovat zrovna u hodiny 11.5.? To proto, že hodinu vedly dvě lektorky ze Střediska volného času Rubikon z Rosic. A proč jsme je pozvali? Pro pestrost, osvěžení výuky, protože každý prst, který přitáhne děti k pohybu je dobrý. A jak hodina proběhla? To vám naznačí ve svém příspěvku Terka Patočková a Nela Nenkovská:

Jaký byl tělocvik s Klárou a Luckou

Na začátku jsme se seznámili a rozcvičili. Potom jsme hráli hry, které byly zábavné, např. skládali jsme v týmech naši školu a kapli. Tým, který poskládal dřív, vyhrál. Potom jsme hráli brouky. Chtěli bychom, aby se to zase někdy zopakovalo. Moc nás to bavilo.


Změna o přerušení provozu MŠ

Vážení rodiče,

Po předchozím projednání se zřizovatelem podle §3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění a v souladu se školním řádem bude ve dnech 

12.7. 31. 8. 2021

přerušen provoz mateřské školky.

     

V Příbrami na Moravě 18. 5. 2021                               Mgr. Radovan Šmíd – ředitel školy


Přerušení provozu MŠ

Vážení rodiče,

Po předchozím projednání se zřizovatelem podle §3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění a v souladu se školním řádem bude ve dnech 

5.7. 31. 8. 2021

přerušen provoz mateřské školky.

     

V Příbrami na Moravě 14. 5. 2021                               Mgr. Radovan Šmíd – ředitel školy


Nové výsledky zápisu 2021/2022

Výsledky zápisu k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022

 

Ke školnímu vzdělávání od 1. 9. 2021 byly přijaty děti s registračním číslem:

 

ZSMSP/4/ 2021

ZSMSP/5/ 2021

ZSMSP/6/ 2021

ZSMSP/7/ 2021

ZSMSP/8/ 2021

ZSMSP/9/ 2021

ZSMSP/10/ 2021

 

V Příbrami na Moravě 7. 5. 2021                                Radovan Šmíd    ředitel


Cyklohrátky

V sobotu 15. 5. 2021 od 14 – 16 hod. se na fotbalovém hřišti uskuteční dětská cyklistická soutěž, ve které děti budou moci ukázat své dovednosti.

Akce se mohou zúčastnit děti a žáci všech věkových kategorií. Nejlepší cyklisty čeká drobná odměna.

Co s sebou?   –   jízdní kolo, helmu na kolo a samozřejmostí je dobrá nálada a chuť soutěžit.

Akce se uskuteční pouze za příznivého počasí.

Děti mohou přicházet postupně během trvání akce.

Na všechny se velice těšíme

Kolektiv ZŠ a MŠ Příbram na Moravě

 


Výsledky zápisu pro školní rok 2021/2022

Výsledky zápisu k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022

 

Ke školnímu vzdělávání od 1. 9. 2021 byly přijaty děti s registračním číslem:

 

ZSMSP/4/ 2021

ZSMSP/5/ 2021

ZSMSP/6/ 2021

ZSMSP/7/ 2021

ZSMSP/8/ 2021

ZSMSP/9/ 2021

 

V Příbrami na Moravě 7. 5. 2021                                Radovan Šmíd    ředitel


TLC Kids doučování angličtiny

Vážení rodiče,

naše škola je zapojena do projektu „On-line doučování angličtiny zdarma“, který je plně financován organizací MAS Brána Brněnska z.s. z projektu MAP Rosice II. a realizovaný jazykovou školou TLC Kids. Přihlašování na www.tlckids.cz/doucovani.

Doučování probíhá jako týdenní kurz, od pondělí do pátku, 2 vyučovací hodiny/den, v termínu od 19.července do 27. srpna 2021. Termín si zvolí rodiče dle svého uvážení přímo na přihlašovacím portále. Pro maximální intenzitu výuky mají skupiny 6 žáků. Cílem je pomoci dětem zopakovat si látku z předchozího školního roku. Doučování vedou čeští lektoři a rodilí mluvčí TLC Kids. Uzávěrka přihlášek je 28.5.2021, ale již nyní jsou poslední volná místa, pokud tedy máte zájem, prosím přihlaste své dítě co nejdříve.
Veškeré dotazy prosím směřujte na TLC Kids, https://www.tlckids.cz/kontakt/

 


Projektový den – Den Země

V pátek 23.4.2021 se děti z naší školy zúčastnily projektu DEN ZEMĚ.
Trasa začínala u budovy ZŠ. Postupně jsme se přemístili do okolí místní hájenky, kde se děti rozlosovaly do družstev.
S velkým nadšením pod vedením pedagogů plnily formou her a kvízů zadané úkoly. Na třech stanovištích si mohly ověřit znalosti z českého jazyka, matematiky a anglického jazyka.
Po takovém „vyčerpávajícím“ výkonu musela přijít zasloužená odměna. Samík Kozák byl jako správný zálesák pověřen rozděláním ohně pomocí křesadla a všichni si společně opekli špekáčky, klobásky, buřtíky, prostě co měl kdo k dispozici.
Následoval přesun k cíli naší cesty a tím byly vyhlášené příbramské studánky. Ty jsme za velké pomoci Sebíka, Domče a Kuby vyčistili, zbavili napadaného listí a kamenů. Naším přáním je uvést do provozu i další studánku, na které budeme v budoucnosti ještě pracovat.
Projektový den byl zakončen herním úkolem v lese a následoval odchod zpět do školy.

Všem dětem se tento den líbil a už se společně těšíme na další.
Za kolektiv Magda Tjasková

 

Foto zde:

Ze života školy 2020/2021


Čarodějnická stezka

Milí rodiče,
protože je konec dubna a s ním tzv. Čarodějnice, je víc než zřejmé, že se klasické „pálení čarodějnic“ neuskuteční.

Proto jsme dětem připravili „Čarodějnickou stezku“. Dozví se na ní něco zajímavého a také budou plnit úkoly, luštit tajenku.

Stezka se otevřena odpoledne 30.4. Bude jen na vás, kdy si ji s dětmi projdete. Start stezky je u brány školky a cíl je na hřišti u školy. Dalším vašim úkolem bude stáhnout si čtečku QR kódu do mobilu- teda kdo ji nemá 🙂

Můžete vaše děti na tuto stezku i obléct do kostýmů malých čarodějek a čarodějů, tak jako jsme to každoročně dělali v Mš a o co jsou bohužel letos připraveny. Úkolem je neshromažďovat se, ale užít si starou tradici, si přece nenecháme ujít, i když bude mít netradiční průběh.

Přeji vám hezký a nápaditý víkend.
S pozdravem Křivánková Martina