Přerušení provozu MŠ

Vážení rodiče,

po předchozím projednání se zřizovatelem podle § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění a v souladu se školním řádem.

Z důvodu stavebních prací bude ve dnech

 

10. 7. – 1. 9. 2023

Přerušen provoz mateřské školy

 

V Příbrami na Moravě 16. 5. 2023

Mgr. Radovan Šmíd, ředitel školy