Upřesnění zahájení výuky k 12.4.2021

Vážení rodiče,
upřesnění k zahájení výuky 12.4.2021.
Žáci se budou testovat testy Singclean, instruktážní video je zde: VIDEONÁVOD
K samotnému testování:
Zjištěná pozitivita – pondělní odběr:
V případě zjištěné pozitivity žáka v doprovodu rodiče si rodič odvádí dítě domů a objednává dítě na PCR test. Při zjištění pozitivity vyučujícím, je dítě umístěno v karanténní místnosti, kde bude zajištěn dozor. V této místnosti žák čeká na příjezd rodičů.

Zjištěná pozitivita – čtvrteční odběr:
V případě zjištěné pozitivity žáka v doprovodu rodiče či učitelem si rodiče žáků celé třídy vyzvednou své děti v karanténní místnosti a dále se řídí doporučením KHS.

Žáci budou mít 2 zdravotní roušky nebo 2 respirátory (z toho 1 náhradní).
Na stránkách školy jsou zveřejněny příznaky infekčního onemocnění, na základě kterých je nutné nechat Vaše dítě doma a nepřicházet do školy.
Z důvodu zpracování výsledků testů obdrží v pondělí zákonní zástupci v tištěné podobě Informace o zpracování osobních údajů.
V případě potřeby se neostýchejte a volejte 728 145 485.

Pěkný den Vám všem.

Za kolektiv Radovan Šmíd


Kontrolní seznam příznaků covid-19 u dětí, žáků a studentů

 • zvýšená tělesná teplota
 • suchý kašel
 • dušnost
 • zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem)
 • ztráta chuti a čichu
 • bolest v krku
 • bolest svalů a kloubů
 • rýma / ucpaný nos
 • bolest hlavy

V případě, že dítě, žák nebo student na některou z otázek odpoví kladně nebo evidentně vykazuje dané příznaky, nebude mu umožněna prezenční výuka.


Informace_o_zpracování_osobních_údajů_covid

Informace k otevření školy a školky od 12. 4. 2021

Od pondělí 12. 4. se po šesti týdnech vrací naši žáci a děti do prezenční výuky. Žáci všech ročníků, v mateřské škole jen předškoláci. To je ta dobrá zpráva. Co se v této chvíli ví? Žáci i děti se budou testovat před výukou v pondělí a ve čtvrtek. Rodiče žáků mohou, rodiče dětí by měli být nápomocni při testování. Rodiče v respirátorech, žáci ve zdravotních rouškách. Předškoláci během výuky bez roušek, ale během testování také s rouškou. Škola označí prostory pro testování, pro odložení reagujících testů, jejich následnou likvidaci a dezinfekci prostoru pro testování. Protože na výsledek testu se čeká 10 až 15 minut, je nutné, aby žáci přišli do školy opravdu s dostatečným předstihem, aby se nenarušovala výuka. Škola dále zajistí pravidelné větrání tříd. Obědy i družina budou ve stejném režimu jako před uzávěrou. Testy by měly dorazit ve čtvrtek v podvečer, proto návod na používání škola uveřejní až během pátku na svých stránkách.

Je možné, v této proměnlivé době, že ještě mohou přijít nějaké změny. V takovém případě je zakomponujeme, ale věřím, že se celý proces usadí v čase. Už teď se na vaše děti těšíme.

 

Radovan Šmíd


Distanční výuka

Vážení rodiče,

na naší škole připravujeme a v nejbližších dnech spustíme technologii Microsoft Teams na platformě Microsoft Office 365, která zajistí komunikaci žáků s učiteli. A to ať již jako komunikace pomocí chatu, tak videohovorů, tak zadávání úkolů, sdílení učebních materiálů až po konečné známkování.

Pro některé z vás bude MS Teams prostředí nové, stejně tak je nové pro pedagogický personál školy, ale nástroj umožňuje velice efektivní spolupráci, kterou si stávající situace vyžaduje.

Těch žáků a rodičů, kterých se to týká, tak budou v nejbližší době na soukromý email doručeny přihlašovací údaje a poprosíme o rodiče, aby si vyzkoušeli se přihlásit a začali se se službou seznamovat. Přihlašuje se na adrese https://portal.office.com/, kde si po prvním přihlášení změníte heslo. Vlevo pak uvidíte dostupné služby, kde kromě Teams je k dispozici i email (Outlook), a online verze kancelářských aplikací jako Word, Excel, PowerPoint, OneNote atd.

Aplikace Teams je k dispozici také ke stažení jako samostatná aplikace což je doporučeno. Žák bude mít přidělen svůj tým, který bude odpovídat navštěvované třídě a v rámci tohoto týmu s ním bude kantor komunikovat. Uvědomujeme si, že pro žáky první, druhé třídy je to něco s čím bude třeba plná asistence rodičů a pro tyto žáky se nejspíše ani neplánuje výuka formou videohovoru, ale stále je dobré, aby do Teams přistupovali alespoň rodiče, protože zde budou distribuovaná zadání a pokyny.
Bude zde také tým společný pro všechny žáky, který bude sloužit pro různá oznámení a záležitosti týkající se školy jako takové. Není tím myšleno, že by Teams mělo nahradit oznamování pomocí aktualit a notifikacemi z webových stránek.

Pro zjednodušenou představu a začátek s MS Teams si prohlédněte následující video:

V případě, že budete potřebovat s něčím poradit, můžete se na mě obrátit na email pjedlicka@zspribramnamorave.cz


Aktualizace algoritmů testování COVID-19

Ministerstvo zdravotnictví vydává ke dni 14. září aktualizaci algoritmů testování metodou PCR a od 18. září rozšíří protiepidemická opatření ve školách a stravovacích zařízeních.

Prosíme, prostudujte následující přílohy (jednotlivými náhledy lze listovat):

Tisková zpráva: Od pátku se rozšíří protiepidemická opatření ve školách a stravovacích zařízeních

MZDRX01BSXO3 vystup AK

 

Metodický-postup_OSPDL_MZ_Covid-ve-školách

 

priloha_821396582_2_Algoritmus izolace a karanténa(final_14_09_2020)_0

 

priloha_821396582_3_Algoritmus respirací PL(final_14_09_2020)

 

 


Zhoršená epidemiologická situace

Vážení rodiče,
vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci a rekordním nárůstům nových případů vyhlásil ministr
zdravotnictví Adam Vojtěch povinnost nosit od čtvrtka 10. 9. 2020 roušky ve vnitřních prostorách v celém
Česku. Ministr se na tom dohodl na mimořádném středečním jednání Centrálního řídícího týmu chytré
karantény v návaznosti na čísla z posledních dní.
Jak se tato nová situace promítne do života naší školy? Roušky se nemusí nosit ve třídách a učebnách
a vzhledem k tomu, že počet našich žáků je 16 a složení tříd se během výuky proměňuje napříč ročníky,
nebudou se roušky nosit ani na chodbách. V mateřské školce děti ani vyučující nosit roušky nemusí.
Rouškou musí být chráněni rodiče, kteří dítě přivádí a odvádí a musí svoji přítomnost minimalizovat na
dobu nezbytně nutnou. Taky je potřeba, aby každý žák a každé dítě mělo v šatně připravenou 1 roušku pro
případ infekce. Velmi důležitý je Váš odpovědný přístup. V případě, že Vaše dítě vykazuje znaky
respiračního onemocnění, zvažte důkladně jeho přítomnost ve škole či školce.
Situace se bude jistě vyvíjet a my na ni budeme reagovat.

Děkuji

Radovan Šmíd


Snížení úplaty za předškolní vzdělávaní

Snížení úplaty za předškolní vzdělávaní za dobu uzavření mateřské školky od 17.3. do 22.5.2020
z duvodů prevence šíření nákazy koronaviru SARS- CoV-2.

měsíc Předepsaná částka Snížená částka Vratka
březen 300 Kč / 22 dní 150 Kč / 11 dní 150,00 Kč
duben 300 Kč / 20 dní 0 Kč / 0 dní 300,00 Kč
květen 300 Kč / 19 dní 80 Kč / 5 dní 220,00 Kč
Vrácení celkem 670 Kč

Kdo má zaplaceno na tyto měsíce bude mu příslušná částka převedena do školního roku 2020/21.
Předškolním dětem, které nebudou v příštím školním roce platít školné v MŠ, bude částka vrácená v
hotovosti.


Informace na pondělí 25. 5. 2020

První den ve škole po Covid 19, pondělí 25. 5. 2020

 1. Vstup do školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 2. Při prvním příchodu žáka do školy – odevzdat čestné prohlášení.
 3. Příchod žáků do školy 7:30 až 7:50 (dřívější příchod po individuální domluvě)
 4. Všichni žáci i zaměstnanci nosí ve společných prostorách roušky.
 5. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení.
 6. Všichni si donesou učení dle pondělního rozvrhu, sportovní oděv i obuv na ven, přezůvky, podepsanou láhev s pitím.
 7. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla (žáci budou seznámeni během pondělního dopoledne s režimem školního provozu)
 8. Odpolední družina bude poskytována.
 9. Výuka tělesné výchovy v běžné podobě není možná.
 10. Škola vede evidenci docházky žáků.
 11. Plánovaná absence (návštěva lékaře, zubaře a podobně) – předem omluveno v žákovské knížce.
 12. Absence více než jednodenní – nutno znovu podepsat a přinést čestné prohlášení.

Informace k nástupu dětí do školy

Dobrý den, Vážení rodiče,
na základě manuálu MŠMT, který vyšel dne 30.4. 2020, Vás vyzývám ke spolupráci při organizování znovuotevření školy 25. 5. 2020.

Informujte prosím školu:

a) zda se bude Vaše dítě účastnit výuky od 25. 5. 2020
b) zda bude Vaše dítě navštěvovat školní družinu
c) zda se bude vaše dítě stravovat ve školní jídelně

Vaše informace bude brána jako závazná.

Závazná oznámení zašlete emailem do pondělí 18. 5. 2020 (Závazné oznámení – příloha).

Nutnou podmínkou pro nástup do školy je vyplněné čestné prohlášení, které Vaše dítě odevzdá v den nástupu do školy. (Čestné prohlášení – příloha).
Třetí příloha je manuál MŠMT, ve kterém jsou doporučené pokyny pro školy, ale i pro rodiče.

Děkuji za spolupráci a přeji pěkný den.

Radovan Šmíd

 

Závazné oznámení – příloha
příloha_čestné_prohlášení
ochrana_zdravi_zs