Nabídka kroužku KUTÍLEK

Od 1. 3. otevíráme kroužek  KUTÍLEK zaměřený na práci se dřevem a ručním nářadím v naší školní dílně, a to vždy

ve středu od 13 do 14 hod.

Kapacita je zatím stanovena na 8 žáků z 5., 4. a 3. ročníku.

Pro případné doplnění kapacity ještě žáci 2. ročníku.

Cena na 3 měsíce činí 300,- Kč.

Kroužek bude veden pod DDM Zastávka, proto přihlášení je možné jen na jejich stránkách.